OCR Output

IS 75 Ärs Marknaaden

« Betecktmr mckrknader, s·o·m påftä Tätigk- än M dag« . . «
f Betecknar de frimarknader, å hwilka KongL Majtts BefaiImngsthfwanbc

Arkeplou - M«··« «· « .

MrmdszjcstL « « « « «

Bredgärd i STIMMEN
Carljtadis ««« « . « . «

Gekiiware Kyrkobyxk
böxjas å den dag,
då ordinarie tinget
i Gellkware tapp¬

Morast old ä· s den
Butt«r-åka. « « « . «
Bygdcä ,(K«.jta«d)Y-·««
Degerfmksk « . . « «
Eugelholm«« « « « « «
Enköpingsk « « « « «
zxalkopmg « « « « « «

Mongslenæ (kt-«-. m)

Uti FBBRUARI
II mark tagt-r jin»

4 början
3JHEVEUWHLIask « «
16’I;Iofwa-Hs « « «
· Jockmnkckab « « ·«« «
Norrteljc « « « «

VUIaLHHH

Uti 1LIABL¬
23"Laholm·if· « . « «
9 L«jungb»y ist-« m.f«) « -«
2Lund (kk« m«) « « « «
16 Land (kr« m.)· « « « «
BILyckseleL « « « « « « «¬
9 L7dfånger (K« stasdysp

«0-H- O o

24 Mahult (k1:. m«) « «

Skam . « . « «
« 2
so Upfala DistiRMÄ

II

23

16

IS

IS
9
10

J- j uppgkfwtt att betydlcgare kreaturshandek jemwäl eger Ums-«
· , Uti JANUÄRLH · «
»» Arbogasu « « (- «d·esn 29 Mariestad « « « Meij- M Ofwer KakixTe « «« « s¬
f’s»- Ekcsjii f « « « « . « « »Ist-Ida Kalix (K«- stJV 5 - .
, ; Grouna « « . « Mchllefteåsh . . . . « 26 Orcbw f- - ss s- - « 222
« LyckJMQ « « « « « 14 Ajele Kyrkoplatsk,« Ofterjunsk «· « . seh

Sigtmm « « « « « »Es
IS

.
..
« 25
.

-Q
,9 . -S O .

Sätze-es ·«« « «« «·
H.9
.»161«

thmsrby« . « . « «-«2«·3
Ämäx o t- O O s i« ··Q·«"s···HI

·Wexla «ot«t-ii0

kNybynktksroch 4
IV alsbodcr Kr. m) . « 31

Skellefteå « « « . . IS

I

18 Liskcwdisnalingqk « « « « 23 Oktarjund « . « . « »O

Uti ÄPRII·«·« ·

·- Algutskorpf« « «den LZIFATFMESM s ·- « .

Hut-It ckkxx ist«-) . . . 23
LllingsåsV-.« « « . «. M

Eis

Askerjmjd (kr« m«)«

Ekejjöf « « « . « «¬
Elmhult (kr« m.«)«
Erst-backean « « . «

. Christmehamn «·«·

Figelzolm (kr. m).
IsGrenna . « « « . «

IZZGxästnrp (kr. m«) ·«.
I Gunnarp . « « . « «

««30»
ZGEUEVEVIHOOIOOY

8

IäHIOIUIOIOGOILs

Komftadsmolka(kr«m) 2
Kongelf.« « « . « « 22"

zokKongsbacka « « « « « 22

ILekkiZiick m m« . . « 2

1LJUngaskog«« « · « « « 20
Längaryd ckn m)« « 142

.«t