OCR Output

zit.

JWM .

IIIle c :s-« -»- cis-Mc

JA¬

M Mi- «--«--:Y«-35
CZ- TO MAX-ZE- ZDTØK e

NIJXW JLZ ZLZJSMÅ Itsw Jstxwk Jus

- ---1-« -s---«««J

S UNDER-sc HJJM ¬
»J» »M« "My-JJM-,O MTPF

7.
. »h¬

ANY-« yJLfel-»

J-- is- «- As-« XWEXX »H- OM

18 M Lukas
20 O Casper
»««..sz21—·—. T Ursila

sz-"«—·ZZ es
·""«szZ3 L

spssz24 S Hs22 e. Trcs
« » "25« M «

;31 S HZZ e. Tref

« Mem UpH « « «s

« Otn kouungsmannens son, Joh. 4 ·
Hög m« Mut-h 16 1"·-.—«·.4 Aftonsa Nom 11:1—-—12

17 S THE-U ef. Tref « W 452 ALIOIIXUTA «
XX M¬
·-I9 T Ptolemeus

Dagar «

5.-50
16 ckn. kL 910em
G kl 305 em «

.. i THE
Om konunqsmaunens rakenskap Muth-I
Mathx18:115—’——422 AftOI-s.:: Rom 11:13——04

O. 22 Evergtstus

7
9.
10.

ZEIT-«

Severus «
Severm «

M
ssHE
sHE
M
Æsf

thm

Crts in .
Amandns T
ESabina «
. Sinn Judas
Narctssus

JZenobia

26 T
27 O

Z. 22 , » . »
4 47 F

h.1,4 ·- l.«- «
Ned W kl 625 fru.

679 n kl.11.2 e m.
« OIM flattepeIIIIinge11,-0,MatTOLL
sogm Marc.12:341—44. Aftonsz

m.·:11 25436
THE 3».-51-. Ovinstinus
Midd. «

» , - Misdx
T m . «

« « »T«.TOIv
s11445 «

"n«.458 s - «1·1.44
..1"11.45 « « «

· « ." »11 44
11j.4z4» . 11 44

Æ
Ess¬
D
W
542
THE
THE-Z

g Eis-;
«j.«.EPV"R

—M-’«-«J¬

O Upp
Dag. »;"."Tm
17 -.·6.-43
19 »6-.48¬
· 21 652
« 23 V 63757 ·

Ned sz

? 425
4 20

»Es-Ipka - MJJMNMMMX KIW 27 .
»W- M WI- jss gis-«- «

. . .. -.,. , »sp» ..« "« - »s¬
- x»--tz4sv«.«.s««.· ;-- Hase k. k« - ¬

5 10 L n kl 4. 59 em; «

1 54 A n. kl 4. 44 e;m. ·

- . Tomoi : l ..

41H j-- » "
4 Isp ,