OCR Output

D —- » · ’ « , Om« det borttappadc ffuJetJLkitcff 157v

. » · . JUNIUS . ; ·

·. Ntcydemus ’ W 1.47 2«u.spkl..s2,18 ffms
s Exasmuss .w--1g.49sp (((1Nörmustzs
» « "" sMarcellinus IFNED DE kl? 11933 Äms « «

Dagar

IHH
U

. «

w
Js-?

Optatus — » M 11M.1.1szck"u.jkl.1"1«.2ek.·m.
» · Bomfacxsts M f,.,m.sz. "- "" » . -. ¬
» ; «««s - JOm den ftora»«Nattwarde1i,"Luc,-14—.z i - . »»;»..,Z zizz
, F MICYFJ · ; Högmi Luc. -14: 25si35.s.sis-Aftons.:» Rom. I: 18—«-«—25.».stz
I «:«M6SK2 »e. Tref.» sst 0."- .8" GUSTLF « «¬
K TM Robert «- « Ei 0.32 .- ¬
, J » ¬

?

JOHN¬
Do

« H « 8T «Sql«omon« M 0.-42sz2«- U.«"sk,««.«1.31fm « « - « « l— « « . « « »I- WENJ « - «
Y- :«.»-».««« U9 O - EPPEMUS «v M 0.«47« « TÄ- « J « . " - , - « » JJ . k ,

» ·;«-;-.»:,9102T — SWL ; 0.49" Ozk1..9.7 km

VZPTII F Varus-Das »D- »0.48 h»u.k»l.sc).12f,m.’--·,«««»z.«sz
---s;s-i-s Js- -«- W -¬

12 L » Eskirs » s xsz od491» - 25

M« -j«sz»-sz , Högnx.:"-Lucx 15:«11———-32; Aftpns..;«Rk«-m.» Akng M «
- d13SskL-32LTref.» H 0.49 VkAqvilina « - 3
SMJHM Eljsa» « Ez- 0.49 . s- « «Jss;f
»F T . III-»V; s - » M 0.50-.(2 u. kl. 1.47 f.11·n.»
»- zz O H Upp»( Midd.- Ned s O supp Mit-d. Ned
D T.m. T.m.« T.1n.wDag. T4m. T.m.. Tm
-2.59 , 11,57. »8 7 93 2.50 » 11-;59 s 9.«»9.s«
« -·«21.»56 » 11458 , 9..o« 11 » 2.48- CLHLF s9.11:»s-z
. .2.54, III-Z ss9. 3 13 2.47 «12.-«0« s 9.13: .
2,sz,52« 11558 . L. 6 15 »L-,4szv «-12.0« LMI »E¬

. II
JMOHZ

« T »si- -. - «x«s.-»-; « ;JEW;ÄZT« -« ÆÆFJØ
-f»j»«jW jfÅWJJÆMJJZJ X .. »

»J¬
Jys »Y- · J-« "· « s
Z"«:X-st«-E;«MT--s EJAEØC sus, Jst-Isa- HMMM M Lob-ZU J -·
»ic-»«-k?·k" Att- Li 84974 »Hij « f s

DIE

Hi .-.«.--—---«-;.-—.,«-.;,»kWITH-Asm--·.s—k—--»-s-s—--·-·-«»»Y.«s-f-—««-is«.-«-, » . ,-««-» s

f ---«-s sc· ,· ffzspä )-z·s-«t»v«ksl «’«« - «.«v « - ,««« « ; ·s.s«"’.«-« «: "s««,;" "«--'«s’
« «- » -· ftp-« :-«zs-..«.— IQLM M M , —·-L.L«-»X»s,«k .i...x«. .-«t«. i