OCR Output

7·W«år-Mämid· .

«"»Dagar · . sp« , Män. Ned -- » » -» «
« O--» Gertrud sszs W 6.1 ODLI kl. 215f.m.s
18 T Edward z M 6. 8

» . zIIF Joseph M 613 (Jo»achim
«— sz20 F K Mar. Beb. D Ko 6.13 (Benedictussz

Ojn Herrans nattward,1 Eor.11. .
s « Högmu Joh.12»:.1—-16. » · »« »
. « »21 S skPaleönd sk- 61401Wkl1 28»fm.» s
JLEZ M Victor Hz Upp Wårdagj ennu) ¬
--2:-3T ·Axel i xsz 8.290kl.14fm)
-"24 O Gabriel W 9.53
((( Fjermast

LMW—-W. »W- .» «

.2.5T Mar Beb.D.«·-JHE1121
« 26 k; III-Läng- Fredag M « f.m. cmanuel «
: 27 L - Rupert »F O. 52 A u. kl.- 8·.»37 e.m.

Om Christi uppståndelsc, Marc.16.
Joh.2():1——10.Afto·ns.:1-.Cor 15:12—21

Huögm

28 S Hä- Påsk- Dga
29 Vka 2 Dag spåsksks

K 2. 26 Malcus
3.47 Jonas

ä ’4.40 G kl. 5.37«f.·m.

- « 30 k- QVUJiUUs
« · - ,.å«1 O Amos - CI 5. 6 h u. kl. 4.49 f.m.
., G Upp Midd Ned G - .Upp Midd. Ned
. . Dag. T.m. « T.m. T.m Dag. T.m. » T.1n.s Tum¬
-" - .- « 17 « 6.15 - L12.9 6. 4 25 5.51 « 12.6 6.»234 i
» , 119 g. 9 12.8 -.6 9 27 5.«45 -»12.6 6.27» ¬
» : (21 6.; 3 « 12.7 613 29 5s.39 12.5 «6.32 ««
sz sz »Yx»;»jj rzgs «- 5457 12, 7 618 31 5·33 12.4 631 »
( » » ;- « ,.«» JU-«-,s--, l.
»O :-,-««-kz"3«(-TZJJJ-rz W» z» 4«W« ·· :
:·» ««·,-»ZP» · JJWDJO --g)- »F YJ »Aka . .» «· «.
gi- s» Iz-« i- w; » .z».is-«, HMMVWUFM «- »Es-«- - Its-i «»»Å
Isr- ««—-, · , , .
El »Ist-»O JW »f- :«" sty »Es-n, NOT-Da »He-«- MYVYYEO L
r . » «- , · : -»« «»» «
H- EFT-ON M X» Nod-r- MM .H«T-KK-»'i««-;HYJ-zsz . F «
E « « ««J- FM V Akt-XX · Eil- MAX-»F ;»:.»«
.s»«»» » « » ! s»
»»- »Es-« f « » » THE-;- « «
H - U H »J»