OCR Output

Mörlanda-platsen i. SIadenedf .. . . . . J, Trädet. . . . . . . . 8 —

Elfsborgs Lan- .- .-1«Z Slattäugf . . . is I III-. Ullenedf. . . . . 1
Mörlunda (kI. III.) 24 Swenljunga. . . . . 22 Wieslanda ·I.(k III) I,
Nöttja Algutsgård EjIIIBhackIII (kr. In·)· 17 Wittsjö . . I . . . . ·«I4« E

(kr. m.) . 141 oIIIp Cir. III.:) . . . 24 s
Ryb (kI. III«.)" . . ". . LBjTIcIIIäB qquII I Äer m« m·) « 16
Stöde . . i. . . . . fL.· Jönköpings Län . 22 OrebwfI I « » I s I««"·"24 »

Uti· MAR« « . - · «
Ladugärdsgärdct Wid« Onfjöf ,. .« . .- . . .- IF «.;:«-j;· ·
Stockholm (kI m.) «2«7»7UileiceshamIIIc . . ,·-"; LI«
Mohedck (kI«. III.)· . . höWimmersy s. t22

I Uti JUNI · ’ —- j
Algutsrum . . »den 30 Haggwuen . . . I 25 Wenersborg . . ..·.«»11 «
BoIzgholm . . . . . . ·«26JIIIIg-I·«. . . . . . . . FWernamof . . . . ·.·" 5"
Broby . . . . . . . ,- 4Kongslena (kI. III..) . 16 WIexiö (kI. III.) . . . n·
ChIiftiaIIftad. . . 16 Laholmf . . . . . . . 12 Wieslanda (II. III.) 5.
CimbrishaIIIII .« . . .« 12 LjIIIIgbII (k"I. m.) . . ·26 Woxtorps By Ur.m)» 5 ,
Elmhult (kI. III.) . .« 483112cchriesthdak . .· . . . 17 I -;.j
Engelholm . . . . . 10 Mönsterås . . . . . . 19 Abgqmj »C?r,st»mk·f,t·kd?19 I

GåIdspåIIga . . «. ;-. ö.
· Jönköping (kr. III..·)·,·.,-,,29

Erjksmåla (kr. m.) 18 Saat-fis (kr. III.) 18 Amåk , « , ·«««1j«7«

Getterum..««. 30Skara...««.12·ss

Gislawedf . . . . ZSlättäIIgEIu . . . . 26 Pregmnd » « « - « 30

Hammku . . . II Trästa iStockh: sIIIII IS Osterbxymo - - . . . . 26
Heberg ·"«(kI. m.) . . ."19 Upsala . . . . . »FOsthammar« . . ·. .. .—:.:I·9
Hwetkaudaf. . ·. . «..·11- UtIka . . . -. . . ; .« 9««.«— .

UtI JU1·.1. « « « - s J.

- ENis .· .« . .detI·-·· : Kongsbro i Calmar NLMHPTUS VII-· Ich
. z , » » - IenIontmaIknJE - -.
Hörby o o o d i o i ·o« Län (·k·ro m)·····i · ··9 ·Jkän·eå·.7k . . . . . .· «

Kixvik , . . . 24 YIaImö kuIIInH . .·« Omstdkdgwck · .

, . « .» 7
.. . . » . .. s· Ufj AUGUSTL -- -. ¬
Bildeij str. -m.)«-dIII·· 21 SIIIIdsjöf . . . . . -·..- 2···0, WIIserIImsbyf . ;6«- « z.;,-.·
Hwetlandaf. . . . .. 14 SwenftaiBergs sII·e-·s is a ' ’ « « . ’ . . k?- .
Moheda (kr. III-) . . »A- IeII (kI IW . . . 2·5 Åsheda Kexegård .;. «
Rockueby»(kr. In.).-;..:14 UIIIIIIIyd (kr. III.)· . . s4 (kI. m) . . . . . . Is¬

WO

UT: . « - -· · I« «’.:;»· · · ·
· · W » ·.»·.,.,» «, « . -—.,-.·,.·...
.· s- W—. . . « VII-— »He IZZ z; IIIMII .:« W- ·; « s. Is· « f " ·!
Z

« » .«««k.«·s«.s.-.I cos—-«II-Is M«««««I-Is , «