OCR Output

bruari; härefter afionstierna tellszden 7 December-ach flutkig :

WE, » : v .
De stsorre PlaneternW gång dch lyfande I
år MU¬

Uranue uppehelleir sig i Kraft-wies Gembild o seit ··i- foder
mrdnatM deiieså Januari oclf Meddaseitsjdääsöi Mk »sp« -.

»so-Weis kostet sig bland Gienbdckewo stiernoes är i« foder« « «

middagetn den 29 Jamjiesri och mednatten deie ifspö Mjig Hi« "

Jupiter- genomloper under årets lopp JUiigfwns stierw .
bild dch inträder met ürets fliegt-se Wegens MS är i föd ero¬
midnatien den 20 Mars orh tioiidsdagen den«-A Wer kcis

Mars genomlöper fijembikiwwa Waitu M, Fjstarknefejzs
Wäduren, Qer, Omillmgamh Lejonet ach Im run, fam
ngwkd året flut i Wägen» Mars äre foder me eigen

ur. « - » sk- -,··; ·

- Jenas är- morgonstjerna fresse Bereits borjaeisi tijke den 6 Fe

moigonftzerna iill Heere fjjui Hort lyfer Harafk den 3 Rose «

· « s är Iän oftlisfeün s.ole1«i de Mars, de
28" . Este-i 24· O ober, -« "gfi wefileg äl« r« deki 16 Apre

den IS AMF okth J TM. e« Ue « EITH- ZIE » «

f»H¬
Fä- .,« .. -«· »««. , J k- - sb. - . · . , »Ist !- «
« «¬
· « is« t.
-"-. « «i..¬
« sek« f-·
s-- ,
I r - ««
W .. ..
k ,c«. ¬
» . «¬
,-,.1s i .s.»
c. Te .

--«-- s, -:-.k-qu--,»t:.Wuq-usx-H «"«·«« "- « — »