OCR Output

IDEOEMBER
at Mait Upp »
1T. HE« OLSGAR T f.m. L ti kl 3 23 em.
2O sz IBAätaiis s-« J «.»«j O. 21 z
»3 T Zephanias «««;«
· II- F «7 ’ «
L

Barbara Z. 3 W ((( Fjermast
» Crispina -.4 25 OR U. kl. Z. I fm.
j»- MW « " Om tecken i soleii Vch manen,L1t«c 21 - « «
swa- z« Sksg g.:m Luc.12:35—40. AftonfaEbr."10:35-—39
-« J- KPisa-IIitskxcdvent I s550 NIooLIUs ¬
W --ssss«i-»«-z7 ga tm 721 « ¬
»p- »F 8 T Mariae Aflsyz 8. 52 »
9 O Anna - s H- Ned s kl I.18 fm «·
« IGT Judith« s- ja 2462iu.k1318fm
11 F Daniel · ; 4. 3 -:---:--.- -—. .
12 L · Alexander . -·»—- 538 s : «; »s- . :¬
« OM Johannts sandebud Eill Ehristumks akh..11
öm.: Math.11:11—19. Aftonsz 2HPesz;.-s1:19—21
H- 3 E- AdveUt A 7 18 Lucia
14 M Isidor-us H 857 B n kl. 711 e.m.
15 T Jretteus Won Eis-M ii kli 7i50 fin.
I.6-O sLazaxiEss e M f.m.ID zI 36 Dem «
-· U « Miit- Mit . - u« Mtidy Njsss
Fa TM TM DOag TM - Tisnxs Tgn
832 1149 346 s « 8.-465s 11;53"9 2.» 8
8 36 MUM stsswspL » Elle 8.493 E 11.54«·7. 2757
.. II.- 5I 3.2 « 13 8523 II 54s 2.57
8.43s : · aio s s15- .-8:W nxao .2563

III-h Ok¬

-=-»-- Pilz-WI- sage-Jst MMI -.«I»J-»«-,- —-- «¬

"t s »X «.--...,—.-.,-—-- - s¬
WM WW« Was-« was-MA- :k-,.·:-.«;: ’:·,.«-,« -Ws—t:T«--ss--s »