OCR Output

«· "00T0BER, «— , -T«Y
Dagar Män Upp « «· . «
øsl T Remigius M 7 Z L n kl. 5.56 ern
k2s ändka « JILZ 8. TFFIF kl. 250 e.n-I-.
3 » wa MS 9. 30 rans -¬
- »F- - - Iksssstzi --»-»«-»-—-t«- XMWW WHAT H
Om den störste i himmelrikeh Math 18. . ALL- JZMM -(jz«- BTJJMWWk »Hä- BM , « «
W4SW18 e.Tref. 4811. ösikMich Da Ezz» ÆMMMM— T
5 M Placidus Mfm Fu. skl 31 msj JJJYJX zaj DE HAV- Z Böse-»z- Diss- .
6 T Brutto -- g 0.38" - , « »Ob« »z- , Z- »« KL» —
7 O Brigitta . Ds »..-.-2 5 , .· « « «W »s-« »z- C
Zs Zemetfkus 330 TuklkI s4fm ’«Z";’--.«- Lspy .-x: MZJU s-— s-» F
LI tonyius »4 52 (. 0.14 e.m.. ,- 7 Z J -. , M »Es-L .
N d 3 b s II - ; · l·
,- Flz e (Pro u « Mtm Ha MMW Ty-? I-. Ez- «
A

. Q-, Om den borttagne, Medli — - «ÄJ;X4;;- III- TM ÆAO , XII » I

- »- « «
t»,11 SEIJ e. Tref. .. H 5. 6 fett Bondagen » WTØ :-- »O ·M :
«" «1«2 M Walfrid « -« . 6 F, C Fjermafh R ’ '

413 T ThespphiIus M . . - . . , » MAY¬
k14 O Cali xtus . M Zu kl·"10 5Z e.m JZJJJE »Er-« »Es-»F - , - « « .. f.
;Æ - ·- .-- NO- e- « » »¬

t- 15T Hedvig »
DOg III ZEIT Ned Dag. « Ukzk Ylåd ZEIT AJsJJJOF,-. Äöm os- - W J zo Z-» (- Nat-.¬

a T T.m. T. .

.:I 6 5 11s.50 533 9 sx24 11s.47 5 g , «MW»,4-«I7-»j-«1MWJ-Z «

-3 610 11-.49 527 11 ·6.29z. 11.47 5 3 II« JFV o¬

5 615 11.48 521 . 13 III-T --1;1«.-4 »458 . J-- Z ¬

7 619 11.48 515 15 . 9 -» 11.46 452 » »» »F VII-M USEZY WI- - zZ¬
DIE-J- JEQHTJJ MIKLJJ «

-- - ÄståkiøzI Jo-« XENQMXZ«FOI? »
.. ' - l U « W »O - . jxswwäywjyø MM MAypzÄ .·¬