OCR Output

FJ X I AIJ GU- s T U S, · - "
.Da9ar- » - Män. Upp " " - ", " ·? ¬
Äl L» Petri Fäng. P 9.41 C Närmast "
;- 9 S W 9Om dg: oftrfognngürdsfogdem Luc.·-16.» . - -· Z

z «« · « « e. re . Z« 9.42 L n. kl. 9.18 e.xt’c.- .

sa- - HEXE III-III »g- gsjz XXVII-z - «- - s-« « IF W- , --—-- « «- »s¬

JNZF ÄWE Ä- 5 ON Dominicus » 9153 y « « . . QMO » . » ZEE Texts-»Hasij - Yffth f« Hi II HE- L M ,

; M - - 6 T Ssixtus »He k - » Xxxg XX W -! «- - « .. «

» F; c- 7 · D » ». . O 4 OA Ue l- 2048 foms .— · r . M . r MWZHP Ut¬
F »n« J M ZL vorkam-By M »10427 — F . « - M » A-« »J-« »F-;»J,-»«» « MAY-W- »z» J· .
FJ Z- s-.8« L sz Cyrtagys M- 11·.16 . · VI- . « »He-« Mk km« »Ja H- ZJHFZ « «
IF AK-« , " · · Christus Akåkek öfWetkspJerufaleni, Luc. 1"9. - -"(x,« W A« - p- fqrsp , «7-«« .
s-»« «- 9 FI- zo e. Tref. 48 m Nov-kanns - - «- Æsyzkzsww IRS-XV¬

. 21 »Es-« «- . «- « « ’ « ’ « - » . « » f- »t- —
Arg-,- ..."J.191 Te Saåtsraeltltttltåxs Z g 8 . « . JMsp Hm . ? »Es-s OXJ JHHM W- k--«-».,—. l
444 03 C- 12 O CEUM · PG Ned di -kl. 5.12 f-.m.. IT XII-« s. JP k; ?«-««« M« « 2«’Hssfz-2« · » «
A »Ist- t- H F Etspsxtth ge 8.40 " « , H 7s .J " « FAM« END-Ef- IPII EIN-«- « Ä

. » " · »F --- - - HJH f " -» C« s - . i
des-»z- eslö å Wlårefrtud HE 8.41 h Nkkl.ä.11fm«sp « oHJI W Es Axt-TM HEFT-As « M M L
« U«ag D 8.42 52 n. kl. 8.35 e.m. «.» M .M W . , . . »
«- z»s’ « s. . Qm chrtscen och publikanen, Luc. 18, - z« - ....-" « . «- W XI- -7-27« ,- 7 Jsz O ;"
F» «16 SHHI iespTrefz H .8.42 YOan sz HEF-- JOH- HF » AMJTXXZJZXZØ -- »
· O UPP ZEIT-d Ned O Uppv Midd Nesdzk Å.·( F F- . « s · «¬
. Da . Tm J p- .. - os- « o, ; .

.; M w Ig 3’· » DOUEO T.m. Dag- ·L»M. T.m. T.M. - MWF k-.-7 Fw »O
»F » , « Z 33 12.k- 8.25 · 9 4. 4 12,5 . 8. 5sz 13 AJW « »J- «-J « . . ¬
UND 5· - 3155 BE Fig B III IÆ 8s 0-J- -. · V « "«««s -«« J« »i« »M- is

W ke-» .-7- 3.59 12.5 »8I10 15 s4s17 BE ZJZZ Y:- . »Y- « «·««-«""W««I ·"«·-ZVN«!««M-sfky— LECL¬