OCR Output

» z.», Ü ·«-9 T» . Cyrtllus
;» » - 410 F Canutus
E JJW ZU L Eleonoxa

XII-CI Om fariseernas rätkkärdigheh Math. 5.« , " 34 EIN M« »Es-M ZZJØ WM MAY-WITH

ZEI) »12 III-s ezl Tref. M geszl sksleondagen i JEJL tust XI- - XFJXW FJÅZM
W we . III-W e c . 5·.4-0 e«m jjk z «z«s«·-,-:«s-,s »M- «

d A« J I-14 T - Phocas » »Es 10.15 h u. kl;v 9,35. emkspzw N- , X, Jst -ö EIN-OR »

ANY-» » « J
pp; Mide Nie-d ’ »F -«J«-! s-; J- VI

.. u . Zvilx
Dag; a«.m. T.m. Tau-ZU » , H« wuc- J MW e "». z
9 HI. 12.5 gxs -«-,E7»MFJM ,- A-? «VJ«»5» «¬
» 4 125 9· 5 - » Eva - N WMLM »I-.
?-125 92—· « M-»WI«1
" 8

: Eva-M » -« «. . " ' ·

z- - v -. ; . ’ , M ) - ;kv.1 « l · l
:·- . ..· Zka F , . Hätt v v « t,

. X XI- « · "-! sk f — -" . ·· :