OCR Output

« »-«--»»,· ---s«---»-«- « «s------·-.-i wi-« ’ "-" " .
— P» "W was--k,,.--qss» xss wan . W»«»--·,s«-.».

: .—— Gräs-Mänad. - «
Dagar » Män. Ned » 7
·»116.T Patnk · . W 7.21 . kl. 3.4 e.m.
517 F Elias ; - J » 9.1"0 « Fz - ·
18 L Valertan « ·v » HI- 11. 0 9 n. kl. 8.45 e.m.-.

- stMdeU lfLode--"h-EMU-iIshW- . «
H 19 SKZ k. Påsts » f.m.v Bernhard «

« « MLOLM - ALTALIAU M 0.»48 O si EI- ¬
21-T-. »Aus-hel» » ’ —2«-.1:3- d« n«.-;«·l. 9.46 e.m.
22O BernhchxI trxa«""kL-iksw3.«8 s ·

23- T s· Geopgsiussd , isis 3.33 -() vkl.k«1.16 e.m.
- 242FE "· ALBERTINA If 3.45 A- U. kl. 4.3 f.m.
25 L »»»«—9)"öarcus·sz H IN 3.52 E

Oxn Christi güng till Fadrcn,-th.216. »

» s2j6« SM 3 ezsjP fk .-E«I«" 3.55" Cletus - ·
-27, M THE-Essle · D 3.57« Z u. kl; 2.45· f;m..
«28 T Thure « " D 3.58— CFiermast

29isO Tycho· "- « -3’."5"-9 « « - « « s .

»so T YMAEIANA sz 4. o s - , , ·
O , upp Midd. Ned O Uppsp Mi-d«d. Nev«

Dag. -T-.m.· T.m. "T.m. Dag. T;m. T.m. "T.m.

« 17 «4.43 — 1—2. 0 7.18 25 4.2J - I1.58 7.37

19 4.38 — 11.59 7.23 27 4,1 -. 11.·57 7«.4.1

21 4.,3;2z .11.59 7.27 29 4.1«6 11.57 7.46«
23 4.26»« .1;».58- 7.32 -30 . 4. 7 ;1«57 MS