OCR Output

- s¬
II
L«««'

-.-—.D"2ittxvsp är- Weg "Tiixsixk"...IS-pl-C.izrjkfeslnxselteer Söndsgeesp «
»Wind-ringen «d-e—t"·7»:s·de;« «"-S"öndnsgsshsokfknfwensiir"«-I)s,sss och P sc- Z

zskterminen inträffar den l April.

E, · Des-« faMmH--;..Itir«x Mk tfråu .

TH. M.«Konnng OSGAR «T«II:s—"7Föd-el’se·, den 21 Ian.1829,
s « Deß nppftigande pü Thronenk den 18 scpt. 1872, det ,
jj Kröning, den 12Maj 1873,. .». . . . . . . . . . . det 21
H. M. Drottning sOPHEUL «WILHELMINA MARlANA
.· HBNMBTTAS Fö.delse, den 9 Juli«1.836» . . .- . det 38
« " Deß Bil-ä.ger, den 6 Juni 1857, . . . . ,. . . . ." .- det»
Krdning,-"den 12 Mai 1873, . . . . . . . . . . . det
H. M. Enke-Drottning selOsEPHlNAH MAXIMILIANA .;;.
BUGENIAS Födelfe; dszn 14-«M-årt.kss1807, . . . . . . . det 67
Deß Bilägex, den ,1«9 Jnnist1823, . «. ». , ,. ·. . . . . »der 51
- « —»ö-ni«ng,.k de 28 kszspe 18:4"4, : . .. ." :.·. . .· ." det 30

Ki« H""gljset Ke’«on-Prins en « och Hex-eigen af Wetm , ’»-ss.:t
osonn Gusse sue JIJJOLPHS Fizdelse,.deu-16 Juni1858, det IS
«?H. K. HöghetsArFPrinsens och Hertigen af Gottland » ¬

· OSCAR CARL AUGUsTs»»»Fädelse,.den ·15 N,ov.1859, det 1z15."f!««

» H. K. Högshset Tief-Priner ochxHertigenEafWe-stergöthland « E« s¬
s osonn CARL wILHELMs Födelse, den 27 Fsb1-.1861, det JkZ ;¬

. H.KezHöghetnArfWrinfen och Hertigen afNerike EUGEN »
. Mem-non N1coLAUs Fee-sue den 1 Aug. 1865, det Hex-; sj
H. - sz Höghet Prinsessan och Enke-Hertjgin11an af »
Dann-ne TIEREsInsAMALIA CAROLINA JOSE¬

( PHINA ANTOINETTAS Födelfe, den 21 Dec. 1836, det 3
«« Deß Biläger, den 16 ApriI 1864, . . . . . . . . . . det 1 i.
« H.K.Höghet Frinscsscm LovlsA JosEPImsUs1. Buon— ¬
« NIAS Fö,de,-se, den 31. 0.o..t. «1851, . . . . . . . det gsszx
Deß Förmälning med H.»K "«Höghet Kronprin en af k
- Danmark —— soHRIsTIAN Ean DRIK -- wIL z-1«M

¬

f CARL W 28 Jin l1869i s« 4 MS

..:v.

f