OCR Output

Ä·D estörre Planeternas gering th lysande ··
«· år 1871

Manns uppehåller sig mit-er största deien eif året bieind
twiliingaxnes stiernor och inträder slutligen biand Kraftaus »
samt äri isöder midnatten den 15 Januar-L —¬

Saturnns wistas fortfcircindei Skhtteiis stjcrnbiid oeij Eir I·
söder midnatten den 28 Juni. « ¬

( Jupiter besinner sig Under förrei hiiiften as eiret hieiiid
Oxenq stiernor och ander den sedncire biaiid ewillingames

samt är i söder middageu den 30 Juni. »
Mars wistiis under förra häifteIi af äret i Jung frUns.·st ¬

stj ernbildz men genomwemdrar sedan Wägens, Skorpioiiens niisztkjj

Skyttens samt besinner sig siIItiigeu e SteIiboeiens.Ha11 är-- - «

i söder midnatten den 20 Mars ¬

. Venus är från årcts hörjcin aftonstjeriiei tiii den 26 Seid-III

umher-, men derester mor gonstjerna tili årets sliIt Hoii lyserscfxz «

klarast omkring den 19 Augusti och 5 vavcinbei. · ·
Hei-curios är längst östiig från seien den 2 January-IS

April, 22 Auguin oeh 16 December-, samt längst westligden1z,;

Febriiari 10 Juni neh 3 October-« « « -·

.,-...-—--- sp-..--- —-»¬

nis

FMJ YOU-) exkyxrssoyj

WEM477 .- Js»
»O "«"«" · -Æ7?---—L,W· «.

Ja « »W« W TWJMJM a »Es-Of 77

i» III-ID- --.:..-.- s. u Jus-:- -: --,.»,.:.:«.- :-a--;.7-i-.7.Ys1- -- · «
. -«-—-—s-—--«--»---——-k—»—»ws-W"·WM»"- msp ««-·