OCR Output

i. ; »J-.---..x..-- q . -»., .., -.·.. .-,.. -», «.-«.»

«Å Nostssxx xjspp«««
» . · » « gMåwUpp ·- « .. - . · . » · «
« 1 O« AalatHelg D. W 5..56 L US 314fm «« . ’. , , « - s "
·2- T .Tobic1s«. . . W 6-36-1 C III-Mast · · - - : - « ’
E " F - Eustachius -·" M 7«30 - ’ « z ·- "T « - ' - « ;
L szAmatius « M .. 8"..38 GIVE-END » » — »
l-, . «O11idel.åttcksakigheter, Muth-»B-. « . - ) » -¬
UPZZ e. Tref. »H- 9.55 THE-Alles Häng »L-« v .
Gustaszf Adolf « RAE 11..-18 G kl-, 2.87em.-) ; » - -. » . , .
. . Engelbert TM Hugo-1 kp sz5..,3"9" ein« »Za- EØ HWWMJMXJ HEF¬

Lys

szWiUehasd M ·0.44 .. . — : . « . «
« Theobor Iv 2.11- A- U. 8.14 e.m. Ä L- «- d, J ’ ? JE- kaij M- sz « l , -.
Zköjrkgen Zixzhersi »3.41 b F · - »st- AW«M M X- » THE-E» «¬

· vOM skattepcnninchy Math.«22. « - v JHW» JZIJ"« jW W» »H-« « MÄP «
»Z- HW »

wde NOT-DIE . ¬

; ( . « . » -. — -«i f , « ·« ¬
l Zu-- - J .12 SskZZ e.-Tref. » Ez; Neb» W kl. -6.21 e.m.»f « H v z-z»ä»j«; « z zkz W. ÄYW ;

CO. 1318,)Jk Christian M .4.10- Coxtrad) - . - ¬
·« -14 T Hypatius M 4.34 CflkNijrmast MWM M wawi e .
· « « «· w- - H JM

ä

DE »in-a ¬

J PMM . —- M. zi- H M «- -J- —
kzsjp . · «- « · .- ·- « - -.Midd.g· Ned - - » . - ., .

. T.m. 7T.1n. C-T.m.. jin-»- MOJMW«M 4

7..4o.jj"11.44" 3.4!7 « · , - ¬
7.4"«5 - -11.44 3.43" »Es »Ya- HIXÆXHJEW Mc- »-s-» VII-«- sgw JA» J-W- «

;JZ8,HJ«TITY »Es-ZCHØH«T«ME7DHVTMHOWÅJÆY «
» - «T«Jl-««X JJMD W: XVI-«- HJFW AMI- »Z¬

I - s- .
IJHsWiM -«W«-t-,27r·s7-EM Jst Øys
« - .

- l NJZY, , .. s . »O « . ALTE-«
« J Ic- - ' i JU- -«- MØL ÄZ J» ,«-73- M Wes-COL- MAY-läg W Ei
Eis « . .,. . » « J - X » k- · li. "

.».-- ke» . .

« .
« «« s« BE «

s s
»Es J« ·. - . .¬
d Z- xdp Ek- I »Ac- V » «¬
--'"- , «

s · - « L - ' - « « « « - F —-.,.-.J «’I " . s« . E « F J I
. « · W« - · .- i , ’ Ts « - ;: .Is«.- . « ·--««« » s!" « . «- .-·«L«L.,»fj «· - I ;;.:«- :« «"-.«" , - -«"-; . is s » ,..-E-c··s’ss » ;·,·,»s«z-sd- ""«f?«·,,3 ««—««,s J» .-- «. «
I - "sl . « - s« «- « - - · ;- «»». —- E- - - -,«s.- R « « Js-« » « :.-.- ¬
« · « » » r- - ' « l .
. - . ? ff : f l G «"«’- « « ' s -.«-s . k fu« XVI-s ’ » «¬
- » if l . l » L-. l ,.« « . F FL )- M -.-« v- ' ,«f-JF,.« W »u« szisx I ¬
! « ’ - ., - J —, ts- .« -,,·«;«— —«- · «- »«..z—·« I -.« «-j,s HE- « ¬
« -« » «; .- - .« - Z-« ZE- ZET « V· » « E zj s »Es-s «- WHTZ »Ist-·- IJ LKÄ AHJOS «
« « - . « V - . . E- f- -;- » » . ·
.- »st— s » " « ,« , » «""«,· . ·,. . «. » . « sc- «
s . T«i,,-å;v»t» , d; »i- « ;»— v. « « . : « .U:»« « »Ich« , UT o » , XI ,-,--, — il; » '...» c, ;-«- « ;«« g- . :- USE-«
I « .-JI- » )
. III — E «
,« « 1 V
« I