OCR Output

U- . «k"5 ssEPTEMBBB«"
sslszjds : g » kv f Män« Upp ( .
, 2 L Justus· « K -8.17 L n. 6.38 -.e».»m.

Om den barmhertige samariten, Luc. 10.

3 SKIZ ke. Tref. M 8.26- Seraphia ¬
4 M Moses IV 8.3,5 ck-n;, 7.55. e.m..
5T Eudoxus - M 8.47 » ssps
J« — 6 O Zacharias « W - 9. 5 G kl-. ·11.22.»ä.m".sp
7 M
8
9

. Äs- Ysl THE-TM¬
. W -UJ.«

- . , . , 9.""31 C Fjermastk « , " »H¬

25 «Mvrmes1a . M ·10. 8 AL- u.« »1»"1«..3,5.-e.«m.f

L , AUGUST-i M -11» 0 , » »

« » » -· sp -" . Om de tIo spetalste man, Luc. 17.
" M ZU- « ’ 10 Ssklzt e. Tref. M- f.m. Theodard
UT-( ZJ - 11 M· Protys »Es ·0. 8
· . 7 12 T 7 Cyrus »Es
III 13 O Amatus « -2. — · - »¬
« 14 T Korßmesfa Ned »O kl. 8.22 e.m.
7.

1.25 h n; 9.55 e.m.

48«

XI
is»

M

15 F» Nicethas : 4 L n. »5.31 e.m. ,
W - O . Upp « »Midd. Ned » O Upp Mit-d. Ned
Dag. T.m. Tan. T.m. Dag. T.1n.« T.m. T."m.
1 "- 4.-56 12. 0 7-. 2 9 5.14 11.57 6.39
Z 5.1s 11;59 6.56« 11 5.19 11..57 6.33
b 5. 5» 11.59 6.51 13 "5.24 11.56 6.27
7 5.10. 11.58 6.45 15 ’ 5.2.8 » 1155 «6.2;1«

-I—