OCR Output

. ..-.-« - v — ¬
-, ««««..O«-«.D r « ».’ - — » s
— »Ja-, . « » - —
Z k« · - » . ,
« i . . · . «
« l .

««K. Hö ghet Prinfesseen LOVISA JOSEPHINA EUGEF
NlAs thidelfe, den 31 Odt 1851, . det20

Deß Föimälning med H K. Hög het Kronprinfen eis¬
Danmakk CHRISTIAN FRBDRIC WILHELM

-- H K Hdg het Prinsessan CHARLOTTA LUGLIIIA
; k. AUGUSTA AMALIA ALBERTINAS Fddelse, den 24
April 1830,.. . .

Af fyra förmörkelser, foIn detta är« inträffa, nemligen twå
i solen oeh twü i meinen, blifwer blott den ena månförmör¬
kelsen härstädes fhnlig och eger rum den 6 Januari. Han

.. twå tredjedelar af Inånskifwan.

» « » « Teeknens bemärkelfet « —
THE Betyder Sön- oeh Högtidsdag ar O Solen. CMåneII.

dank-. OSista Qwarteret. LVenus. 07 Mars AJupiten
hSecturnus. MWädureIn WOxen MTwilling DE
II Kräftan. WLejonet XI Inngfrun WWågen ASSM¬
»Es . spion. FSkytten QStenbockm HWattumannenP .
; -..« Fifkarne. f..m förmiddagen. e. m. eftermiddagenT kl. klockan.
« Zz Månens uppstigecnde, 25 nedstigande genoan «- jurkretsen.
( Nedflhttning tilI efterföljande, och ) Uppflyttning till före¬
gående dag. T timmar. m. minuter. n ned u upp. Wid
Månens Upp-o och Nedgång tillhöra de utsatta timmarne
förInidd. eIIer efterInidd alltsom de stå efter eller före fm.

MJMJM « NOT-OW¬

CARL, den 28 JuIi 1869, det» 2

» . .. . . s. .· det41. · HEFT
Formorkelser. «

Jbörjar kl. 858««, slntar kl.11l58"se In samt sträcker fig stillk

. Nymåne. O Första Qwarteret. O Fullmåne eller ne-« «

WAZJMZMÆM WANT

IJJTJZQM PYYW WZM

MÆMXJJyJJ

- »MuA:-«H«U.«.--L »MIQJM«.N.LIIZA. " «I IV¬