OCR Output

c H
sey¬

Detta «år, --187I, äei Sol-Cirkeln ellerSön
«ä-ndrin-gen«xdet 4:de. Söndagshokstafwen iir L och P
sterminen mträffar den 5 April. " » - - .

. - Det samma är okkifram . sp "
H. M.« KonungOllRL XII-s Födelfe, den 3 Maj 1826, sdet
- Deß«suppstigande på —Thronen, den -8 Juli 1859, . det« «

Kröning, den 3 Maj 1860, « . ". . .. . . « . . det

H. M. Drottniug w1LHELM1NA FREDRICA ALEXAN— ¬
DRA ANNA LovIsAs Födelse, den 5 Aug.s«1828·, . det

Deß Biläsgey den 19 Juni 1850, ,. . . . . . det
« Kröning, den 3 Maj 1860, . . . . . . . det
H. VI Enike-D.thning JOSEPHINA MAXlMlLlANA

DUGENIAS Födelse, den 14 Mart 1807, . . . .-det( .

Deß Biläger, den -19-Juni 1823, . . . . . . det

Kröning, den 28 sept41844,—. . . ,. . . · »der
c-. K. Höghet Lief-Priner och Hertigen af Ostergöthland «
· osCAR FREDRICS Födelse,sden 21 Jan. 1»829, .. .. sdets
H. K. Höghet Prinsesssan och Hertiginnan af Oft—ergöth- ·

« land 80PHIA WILHBLMINA MARIANA HENRlET- »
TAS Födelse, den O Juli 1836, . . . . . . . .dets
Deß Biläger, den 6 Juni 1857, . . «. . . . . det
H. K. Höghet Arf-Prinse11 och Hertigen af Wermland s · d
» Födelfh den 16 Juni 1858, det
. . "ghet Arf-Prinsen och Hertigen af Gottland .
OSOAR CARL AUGUST-S Födelfe,- den 15 Nov. 1859, det¬
H. K. Höghset Reff-Priner och Hertigen af Westergöthland .
OSCAR CARL WILHELMS Födelse, den 27 E.ebr-.1861, det.
H. K. Höghet Arf-Prinsen och Hertigen afNerikeEUGBNE

NAPOLEON NICOLAUS Födelse,- den 1 Aug. -1865, det. »¬
H. »K. Höghet .Arf-Prinsen -och Hertigen af Dalarne ·
NIOOLAUS AUGUSTS Födelse, den 24 Aug. 1831, . det. v
H. K. Höghet Prinfessan och Hertiginnan af Dalarne
THERESIA AMALIA CAROLINA JOSEPHINA AN- "
TOINETTAS Födelfe, den 21 Dec, 1836, . . . det·
Deß Bilägee, den 16 April 1864, . . . . ; . det