OCR Output

Efter H. Kongb Maj: tss Nådigskte stadgande,

med Uteflutande pumlegmm,
. » » utgifwen aj«» ,
Des Wetenfkaps Akademi.

’ Ttszddkthbms " « "
fadt gch skmzct för

CI