OCR Output

Wi- MI¬
Eis VII

2i). —- Wemtmgs 221r
Wtehiattdg List:W irt.), Sitz-—- Wust;

brtshaittn,
I«.I —- Eittma gäsigt
Falkenbetg IIY ——— Falköpt
GitterüMz T —- Grentta,
12 ——Htt
satth« II. —--¬
21.·-«— Hält

6 —- Hi- otbtt
19.—— Kotighbatka,
ortghlemt Er niFj 78 u«tthiittgtktrdhigmbit

Wi; Stils-Ps¬
II; »d- Skellasteit (kv. m.
Sitzt-di wemgmmtwtaadih
2. -—- Shhihidøptttgh,13.—
« 13. --—-- Trattåh qwartt j, Jp

södra bytttxnmet )(ir. at ., 210. «-—.—
b·y (kr. m»z)-l 8».sj—,—,—
Odeshogs py, S. ———Otedro,ts --¬

BKTOBB
21 TMmghåsV
Mo, I: Tij rketotp,
Citltitisisle Ist-— Christi-anstatt II. —¬
-·19 —Däd·sesjh (kr. m."),
fwareg Ev. txt.
stgksj IS. —¬
14.i—-«—-··- GårdfpiIrth II
Helletttanp Er. m. ), 7 THkrttös
red (kv··. hist-I, - —- HwetslsmdQ
tiisttds liitt (lr. m.)-,
Kist, 48 —-- Kattgesliß
Witkckpmgh lätti IML «

with Sthckhistm (ts-».
I-«I«.-s Ess- Astmaryd

M IS sc- Malta-;¬
IIJt Jst-L - Motiittråss

Mino-ca (ir.nt.)«Ic S. —-«¬

4

Sjkiseivad
)In 223 ist-— Skettjttugtitsf s- —-:-—.«1.

ME-— Satthett ikr sitt-h, Mk

st —-—-— Swenbjttttgea
Miit

——-- W

Ost-«- Sitte (kr sit. ,
tut-! .
xtkppmgs MU, 23. T
Silseftettttzdi 20 ——», . » tsirgk
t» mh by, ·23
Wtsittgsth 2 -——. Woxtorps
28. ——-— Äse1t(ktr. m), I4
Ostetsmth i).—,-7—Osthammar, 27

.»».
r

ishty ·. ·«:T",, .
Prü« irr- m;).

d.:253 s-—-Aigtttstsrp,
Ei -I3-—-—-Be-klh ·
k. M J, 4 DVåstah 7. r¬
lismttih ID. s-— Etat-i- «- ·
7. —- Elefjtit T. s-——-" Elfkarlebtt·,:
), «.-4 ·—-—« Ette-«backetts, WIL¬

Fö oiitigt wish kttsrkanä 5.—-—
Halmstah «

IIti Algittsvum Gr. ist-txt
7. TAibogaV W «—·—-·
I. -——-— Btjkiby (-k
Eljrtzftitiel 1

Arwtkaf piskg,

HIOI 2534 ——-. Hülthf
fiifwartgårh i Oftcrgö
III-· —- Ionkoptritg,.
« « TKonngtosiifs

III¬

Matti- s «

Mit Wptüsk III-. —- Mittwo¬

its F· i t.
U- « tJjåiItch Winpr Mi·H Ohms-, Is, »-,:—I g spxtdqpxaxjm i His-¬
borg. la uns ils «- Möilutilda, 21 —. :aUIU, Hi -—- Nov-stehes¬

II. —- Näshttlt, 6. —- Nö ttja Algutsgård (er m.)·, I4·
Dittis, 20. —- Pülsboda (kr. nt), 28. —- Negna, II.
Rimuareslåiiett str. m); IS —- thejmtd Ists »- Kandesrum
t. Grötlingebo (k-r m.5), —- Sigtuna, IS --— Skara, « —¬
SIilltWrin (kr. ty), Jst-—- SksfdeP »Is. —«-—— Sltdxnrdikäs —¬
Stillschng ö. s- Stockltiaints findt-, II. —- Stttengtttth, II —¬
.Strömstad’i 2»»6., —- Sttnnattü iktxs m), II ——.-Sö oderteljr
ast- VIII-Z 26 —- iThPrsh allats7 -.'·.« TOUIM Er mIt IS -««·
Tot-W (kr.»m),7 s —- Ttollhtit ttttatx (kr. m)-1»4.« —-.— Trdsa,
28 --— Miit-eh 25. -»—.. Ttafta Stoglholtsts tants Thre¬
bipths —- Illtttpsettttttlgtdie 6 —- - Ultttehamn »-4;.s —- Ulka
Cis M- 18 —- UUUMJDk « —- Upittlu 4 —-— Mit-stritt¬
IZ —-— Waidomarswti (kx;s. m), » «. WatlterH 27
Wistprwix 14. -—Wexta, 21 ——Wtili l(kt.m),II —«—— thttmerss
hit- Zis« thtst 29 —- stmt 12 «--—— Ästtttlstspäss ——-.·- Äst¬
Heda Ketegåtd Er. m), Otegttmd I. —.—·—Ost»erbyxxto, W¬
—j- UDTEIIBBR Cattbstadtc d. 29.1—— Christ-dale .» —¬
Jttgatoxthsamk Hing-s last-,B. sthgatotcip iSkarabvrgsiäsx, ..4 —¬
Kottgshrisi Calsttarläu(kr..m.),11 f——Markiustdct (-kr.m .—), Its-—
Dsearshasxtnk I. —- Wradstarp i·(kr, sm. , 2. —- W.rtgstad, III-—¬
hfwzarktyst Undextas sxsocksert Clius 1narisrt), 17 " .

- DIESELBEN-. Backcby i Fjeitsf tö sockenikd Its -·—«— Miit¬
wps gitstgtfwaregård s2 —- thmerby, 6 -—-«— Osswet Dort-seht 2-.¬

W y·

.«¬

,