OCR Output

De störte-, Planeteraas gång ach szlysande
. "" våcks 1870. T« - H-«

Vkale qsum under üret fortfarande uppehkilkek skgfbkand

TwikktjsqngæmeszGewinn-, är i söder middagen den 15 JUIL - is-,
» -- -sxituvuus-spw-·ist.as i Skyttcttss stjesktsbsikd Och äk i födckmid

Hatten- dcn 10 Januari och middagen den 15 JUIL

» Jupitexk, Tom i börjasn af äret befinner fig blaudeädurejtss - »
Man-H uppchållcr sig Heda-n bland Oxensbochs äri födcamthzz

dagen den 22 Maj, och miduaticu dens13f December-.

Mars, som i b·i:«crja1"-c« af såretf äterfiftnesbfand Skyttenästjers
nor-, genomwaudrarjcdan Ei- oaibrjttett följd Stenßökckeåzkl Wattm-f
manuens, FiskarItes, Wä«d11re1-Is, OxeyG Twiilljkigagxxtes azchjszs
sKräftanB ·st1crubi!der, samt bcfijmtsr fig ilutligen i Lejanc»ts.»;
Han är i söddr middagcu den 127;«Mars." « - , IF

- chus är ,s'kån». ützeks bölkjck-U,gf«tiz)»1kstjcyyg till den 23 Fe-.;.;
bntari, mea«dcrcfteksUmdrgvonftjcrna tilldea7 December-, da han«-III
ater büer aftonsticrn-a." Han lyser klarast omskring den 15:«;-.
Januari och" 31 Mars-. 2 - » . « - « —

Meukias ak-Iäagkt--afskrsig»-·ski«a·1i««fake1.tj«-Jen IS Juki-, 111 Mai
ag) O'7 Sbapi.k samt längst westligi den 28 Febr» 29 Juni ach

-1: set-Herz — sz «

« · — - :.
V l L . L¬

-W- »M- MM«g-7-»i-. ALLE-is W M «
I s d

--:«-1:1-s«-«-:«