OCR Output

« Hisjt--)Jkaxxap.

»v— — —.-..-..-..

( . s« ..-—.....--.
z 27 « , »Es J s Dagar Män. Upp·- « .
W - ff 7 « F IS F Eup gmia . W 8.34 ckus 9.12-f.m.
Z, W W 27 Mk MZ JZJHJM - « s ITL Lam ert W 9. 1 A- U. 8.44 e.m.¬
F· » « « Om, de tin spetälfke fmän, Lug-IT

f » Högxxxz .LJ,1F. 4: 23——30. Ast-Jus. 2 Ter 2z»: -19--—2·1.

s--«"-C--»--c-- www-ist« »z- » MONEY-T Fig STHFM "k, Tref. « M 9.39 » kl.«2.42 fsur
- - "s. s1» Yi FREDRICA M 10.31 sJZethodiuD ,

MAY-K sc yseriZA-,MFI. « »Hä- 20 D Fauta

11.36 Eh n. 8.41·se.m.¬

IHS
-?0" M mez « s: « «·-E Z ·;« 21"«O »Ah thæUT III-LET- fsUL «
«j O « . JOH- ,.,I»s Wiss-BILD, WHAT J-; : 22 T Ygaulkitz « zäy X -0.55 (HFLståggjk-me
— »- « « s» «- Z - 23 F T ·ec"a" . . « 2.23(-)i,«;«»- .7.21 .m.
wärst-IN - 7 WANT - MÆ «- SOXM . —·«- 24 L Gerhard Di- 3.5.5 ’
. « « « s — — " —- «
. - MIJZX lJf « · M JW MMWM »T- Es H " EFusthtsvksj Frass tjgtllfandf Fkåth F k-.2"9« 31
»V- -. ,, · -— . - - » « « «« ««ogm.;:«. tzg .. :«» «—s ««tox«1.«« «or·«. —- ,
77 » XX« sÆØMM Ø·W«ZJ« . 25 Sskst.s Tref. Hi- Ned Ek«»k1.-7s.«4kz---f.m.
26 M Cyprianus Bis 6.40 ,,Cleophas, LI)

« Eis-I- W . - ·

JM . « Z , » ... ««»«. « « «

.«z( » s . »z- . »M, »k« IRS-»Q- ; 27 T Damianus III 6s.54 C Närnmst" ’
·» — « - ; .W.(a- »He-»F »Es-« 28 O Leonard III-, 7.11 ·---«si. . »
« XENIEN-Z k» Z» f; « « «- 29 Ts Michael M 7.33 « ,
.,-«0» zz »U- . TZ «··J?«»« MM J 30 F Hieronymus .- M YTT »
k ’ «7«-4«-D-b«--« Iz- ’ « - z» O Upp -"E«)Zscidd. Ned i - "ppv Midn. Ntzd «

. TI« Of »w— . « MJZJJØ HW W- - Dag. T.m. T.m.-- szsl Dag. « T.m. T.m".- T.m. . «

II « ?- - 4777 »B-« »z- 543 W » 17 5.33 11.54«jv "6.14 25 552 11.52» 5.51 . ¬

I H JWå . · XI « » Jst-O-— , Fl) Läg Hizkzk g-? 27 5.56» 11.,51 5.45

wx ROH-« XI- FH- -» « · L- ·. » . .() »Es « .

· « » - F 77 XWW P 5.47 11.52 556 - 30 e. 8 11.50» -5.36

29 S. 1 11.50 5.39

Erle · · " »j-« . «. .
I- D.TF« . twr M WÆJJOls-W DIE-IN W »- W-— ACJJ AM «- »W.-c
. e . ·- . e « s

«-k— sp« OW! , » W- s« · J« «
J J . -«-47, Abs-? ic- J« »s- ØWs MIC- MW MMW
«»0» »z «- R M « MADE-MAS- Ms DIE-OF WHJITW www-W