OCR Output

zwa- JIJJJW ÆW MW

LØWW HÄLUJOTJ »wir-M

»l,-Mcld-k-Z -o7·1 MJZOO ÆUWXV MAX-XX

XLJXWXBJZVM MATYZHFX MAX-TM

M- NOT-· tät-no FULL

"Skörde-"Månad

» ...«.--..t.-——.——.-———-.. —- .- —¬

Daghr , » Män. Upp — .
17 O Werner W 9. 43 ON U. 0.14 f.m.

- 18 T Agapetus « .is-)s«s· 9 56 C Fjermast "
s.19 F M agnus, « Was 10.12 G kl, 9. 3 f.m.
’ --— LOL Samuel -HV:10 3 h n·.10.43 e,m.

sz « SCHU- ÄMZ
E " . Z,-k«f X» M
l Nr - - J , XC. FOIMYWÆLIJLAOMW

WZJZMJM

Högn1.-: ållcath.11:20: 24. Afxtons Ebr. 3:1-2 19
»Es-Witwe- )(21 Sitka Tref. - M 11. s JOSEPHINA
- « 22 SJR HENEIETTA «KK,»11.50 · ·
MIJ RJAO—- ZZT Zachæussz M ....fm OITHJ «
- 24 O Bartholomæus »He o. 49 —-Rotm. stut) «
25 T LOVISA »He 2 2 s
26 zss Zephyrinus M Ned S kl 10. 38 e. m.

27O
sk¬

« Rufuss

MAY-— « s« ¬

Christus gråter öfwer Jerusalem, Luk 19.

Om. fariseen och

w Missis- Ewng

publIkanen Luc 18.

1 Joh 1: 8.——2: 2

z z- - «- »Hogm,:""Mat.h. 23:1——1):-iftonj.: »Y»
I « WITH jJicIZ « X IX WJMHJJW T 28 Sskll .e.—Tref. H-- Z-. 9 Auqustinus, "
os- ,- . ,;- » y» X · » a , « co« «
i-- M SOLDAM . W J- « 29 M Joh. Dop.«l). h. XV- 8.22s O - »
MM » z- - , W LWZH k-,Jx-«:- 30 T AdauctusÅ H 8. 35 (( Närmast «—.sz,k-·». »
»d« zy HMTJ a II XI JM zzzyi »Es 01 O Arwid W 8 49’ ' Mast-H
. So XZ X- " - M- « T) Upp Midd Ned upp Neid-d. Ned
- Hi Wj JYAJLE «ij Mr XMXOJM YYJX », III-; Dag. T..·m T.m. - T. m. to Dag T m. T.m.«sK THm
WUW i .- 171 422 · 12-. 4 . 7.44 25 4.41 12. 2 7.22
»V- MMHD »Yo- fysezy WMAFJH z , 19 «4.27 12. 3 «7.ZI 27 445 12. 1 II-. 16 ,
- P «j j« 21 4.:-«Z1«- 1F.ZZ . ZZZ ; i29 4.:30 « JFE.1 - ¬
J- MHJMJ - szw ALTE-, WJJH » -,,» 23 4..-,(3 La. g «-.27:»s .1 ...4.:,4—-- .«13. o
MWKIM 76 M - OJG ZMILJOA . It c.«-. - EDU- d’« .. : « . ,- v ..q »Zw- «««« .
I« sc » --JI-:s I« PJU »t- s «--- --—— I-, - H,JckoE-JL
4 I« la J( » cf Y- , «

«WM«·«PLIPM swmisnid Damm »Im««-«.·« »Ur-.