OCR Output

U
O

. M «
. »I- JZMØ; Ak- Wir-« »- ykazsxzz, Y- M

ZXM ATMJLJW of. LH - . ·- 24 SHFS e. Tref. - W ZU. -—9 Christi-Nil
- TH« JMJ 2 N «·-« Jst-I Mo »W: »- i· 25 VI Jcchbus v . H sz0.35 .
. C « J J , LJX « s MEOFstszf sjzjzxjez » s26 T Martha M- 1-.12. 2-. U. 11.45 e.m.
- z-» - - ZE· —.-·s 270- 7 Sofware »Es-L Z» —
ä( «- « · c- . « K s « T ) ·
zz -z;:t « KIND »Is« « AJFAPXYØIYJspJ JL28 T Qotwtd »Es Oced -S il 0 30 em
. «1 s XVI-JACOB »Iva MAY-» . MMJ .- « ; « 29 F Olof - M 9.15 - » . «
»Es-ACT- «« AYMM « Js- MJJZÄZXFJ 30 L szAbdon -— M 9.34 h n. 0.14 f.m.
; «- « PM« »wi-»c- Jr ,,»«»(«,- - Om Christi fiikk-Iariug, Mai-h. 17., .
; WH- III-— »Z. ZJ »H»«-,z«»»e-»«sz Z o .- N » " Högm.: Math. 17-»: 9—«——13." AftonfaLuez 14: 12——15.
is Dis-kas- -i4-s»y 7 , « F « »I- »si; 31Sstk1 e. Tres« M -9.48 »»i.s«).e.l.en.c·c-s»sp.--..--W
I E’.s « An .- »F A , z - · , K W«-IIT MiddNed
J s ««J7M«»W««J 43007 » GMHV -LS«J»1-- DJFF FI.1T:.IIZ Zum DOEF Fåä BUT-s « FZIL
s’ «- « -Z,- u. I 17I . » Z. « ..-5" « . us · « ..-1
L-»E »H, ’-,-«’,, q» « . « IDJ«KL—J4«ØM«Z-f"zzz . »19- «3.18 12. 6 853 -.2«7) —- 3.35 12. 6 - 8.:·36 .
J « szj Bis-»Jng »Hm-, s T- A· 3.i22 .«12.--6 ·8;4;8 29 . 3»-39 —12..s6 -8,33
»F yzz »«»;- PM« NR sp e( »Um-U- Hwckkssisz 23 MS ·12.- 6 .»8.44 1l-3«1sz 343 12. 6 .8.;2«s sz

l Yes z- . — .·Z-LZ - W nZJJJX ZM v " l
»O « HÄJXJJCTJ Os- ÆXJOEJMM XVI-J

III-s- JMW xzckwsxss s

.,«-«-9.-..-..,.. w-, -« --..-- .—.».- -...- »

;..--.—. «—»»H.P-YTLUTL«WÆ«-»».¬
Dagar « Män. Upp

- » Omdet stora fiskafänget, Lin-c, 5

Högm.: Math. 16: 13———19. Aftons.": E .-G.

17 « IRS .e.- Tref.
. 18 »N? FREDRIO »

: .19.-3T Sara
20 O Margaretha
21 T Johanna

I 22 F Magdalena
23 L Emma

«Om farifeernes räåtfärdighez Math;
ijs Högm.:fMath. 5: 27 42

H 10'54 Alexius
H 11. 4 .
M -1.1..14 L

EIN-(

6: 1———W. XX

WTT 11125 Cz kl sz3.29 »e.m.
» W .Ll—-1i.s3-6«« C Fjernmst .
« W "11.51 (Rötm-.- böxjan

. Of ..

f.m. ·1
5.

Afto«1s1f.: Jac. 2: 8———26.¬