OCR Output

i. ins-« x Haus-un III-M.

- »in-« «MIWM-WWW --—«—, .- T»» .- - ,-. U. ,L,.« , . . - » , , spm , «—,,--,-—k—k——-H-«—--v-ik-- -.... , .. « « —¬

Ox¬

-' spBIonifterOJJkånad ——;-«——— K

M-.--. --—-—-—.-.·-——

Dagar . « Mån »Upp,v
16 M Peregrinus » M 10.»1O « »
- 17 T Rebecca . Er 11.29. 52 U- .2.39-f.m.
; 18 O Eric « THI- f.m.. A n. 8.44 e.m.
· - » »W»WW»W, ;9 T Potentia - . VI -0.293-tz u. 10443 e.m.
I ZXJ —«c«-«7e M- - « X s-« XVI-F- -— Haft- JE- « « 20 F CAROUNÄ TM 1711
M —7« - HJ XII s-« »I- « «-« «- .- - 21L -Constantin. »F; 1.39 ..(·)i M
-4»»»» M,»,-,Wsp ZJ -»»»7»M IHZIJOJMO 77-X-.-c-«67z 77«- «sz » . « « . J - v
» Zy« .. » Z- - — » — sp« . Christus larer alt bed;a,, Johz 16 » ¬
OCW XII-» »H- z PJTHL ACLJ·Æ:Æ« XII-»wei- )2 Vogt-F LUFS 11:d1—13.åAsftons.: sz Hå ils-Las
— : « « HEX. «-!«Z"«-m- « « W -:- - Ssgk jin-· du a -·"-1.5-9 « · 74s21.m .¬
M MAX-Z Ps« . »Es-»- ·- k-« 7 « - JZIM Desideriav -g- »H- 2.14 Henniug)s , s«
«- · · « ·« 24 T Rogatius xgx 2.26 · Zz . ¬
25O -,-·Uscbanus, . H 2.36v «((( Fjermast ; · ·
- 26 T Hk Christi Him. LM " 2.46;WILHELMIN4 ,
LTF IBeda M 2.56 » ·-·« - »
248 L Germanus M 3. 8 - - Ei Øszz
» »Om hugswalarens ankam-st, Joh. 15. M? «
Högm.:.Luc. 12: 4———12.,s Aftans.:» 1 Petr; Z: "15«—-—-—22-i .
29 Ists-? Pf Päfk , · W, ZHZL Mckultiminus sx .¬
30 ksz s a«ilius» M "ed G 11.9 f,m.
. «31—.T Pet-rosnellsax» END Mc " «" «

—--—-.-...—-,-·-..«-.

O « Upp Mde. Neo . O Upp Midd. ä) edRr
-«Dag. T.m. T.m.. TM; Dag. Tan. - T.m. T.ms ,
1.7" 3.2;6 - 11.56,«. 8;.28 2 . 3.10 I 11.57 - 8.44
.19 s-Z.22 11.56 8.32 27 -3. 6 11.»5»7 8.48 '
»—2.1 ; 3.18 11.56 8.36 29 3. 3 -11.57 8.52
I 23 —3.14 11.56 ·’ 8..40 31«" 3. O 11..57 «8.56

»i: MAX-M »Es-Ausf- · o « , J « l »s- — -- -- · - « "
W -Z-JM J- LZ III-H n- M4 »F « . , b — ' W
s: c- . — . . F .-r3« U ARE-X- M »T) W
» «- ZZF zi- MJHJDJWYL zz Z» »Es-· »j«», .:·,;»«-7:: » . . » ZW. ,-- JMM · F
.» MFWZX »so-.- ÆMFJJØL W - ,- « « · «

- - ( Ins W St mI MAX ZJML

II

Ists- W ÆWIJHBD. dme »s-, k-» »Da-¬

Z

FEi o««37 WW »Der ( . K - . - - ·
TI( Moc«w1-«« EW ? . W-MMWb-1fo If , IF v — : « : .

ais-»F¬

I s
-.
II
«I

F LU- Lä M »- M» XI W ÄMUIJDHMT ! s
« » .« . : .¬

l
l .
(