OCR Output

« Daqur . « . . Ned

·-2--:44-;4."« 10T FUGENIA . WE- «12kn 116 fm

«-az«a MTJJ

IMEJL

3 » K 7«41 . l
4spe« Anskachy IT »---8-.5k«;»-. - . · sz »sp.
5sszL Algath . K ·10-. x8 58«(·(( Flekmast

"«7 M Richard M -".«.fm Dorothea)

« 12L Eulalia · M 520 hu. 5.0f1n

l13 SKSeptuaqesima .·-« 618 AgabUs
«70 XMM Js14 M Wallentin » »Es-Z 7. 4»z , » ; —
O Uspp Midd Ned O Upp »Bei-du Ned

ag.l T1.n T111.T.m. Dag. T.m.« TM: Ty .
, .1- 8.14 12.14 4.15 9 7:5·5 12 14 4.s«-"·«¬
- ««3 . 8. 9 1214 4.20 11 » 7x50 : 12«.14- I.
spö. -.8 5112.1L . 4.25 B3,., 7.45 12.J14-· 4.
7 « 8. 0 ·12 Tfu " ? · 4

T « MAXIMIDINNAH 5 8 K n. 7 54 e..ni"··

O .«8)Jca·«r. ·.Kx)rkiag H 625 Cz U 5 3 SM
T I Blastug — —¬
T

, Om Simåons Infsånxk Luc. 2 «
Hogm Math.13:31—;—33 Aftons: Max-c 4: 26—-—29.

6 SHHZ e. Stett-D W 11 21 HI- Maxi- Kyrko

8 T» Malachms Mk 0 33 D kl. 7. 31 em
9 O Alpollouia WE 1 47

Euphrofyne « M- 413

· J— - . ,
Wxsai Wiss-sy- KLEMM-W
..- WJHJZXMZM W - «

tät-Y- Mt- XII ty , s

- T« Om arbetareu—u·i wingårde, Math.
Högn1.: -.LUC 17,: 7—-10 Lifxousx Pljål 32 07—-——14.

4s30x if