OCR Output

M--- .--,4.—.;.—..—. .

JJF MMxtFZS MXMMM . sz R — »F TW « .
. . » Dagarv »« O b- ll » MåIENed meh 2 » - «
» , , « - » s m rö opeti -ana »o. . « ,
J. L- Ew- MAX MW » - Hövgmz Luc. 19: 1sss,:10. .Asto:ks.":s1 Cor. .1: 26—31.
· « - « « 16 Sstk2,e. Trett.-D.-M « 7.—38 OKarcellus

W XII-« »O ROTHE-. » 17 Bd Antonius - »Es Upp»0 kl. 3..357 am .
. - ----- » , iHH T spPrisca — »Es »4.54 02 n, 4.45 em.

g « XHMWt »Ja-J »Ah-«- 19 O Henric s M 6.2o O ig. »
YXXWXVJX,Æ - J - ·- « ZOT » Fabian . W 7.50 -« ¬

W« - Jst MEDny Mk W - - » . is-« » 31 F -AYn-eta" , 9.Z03 (( Narmåst «
! - » - — · IZ - -. «- . ZZ L VIncentsikus . IV 1«0.50 T"- F ,
WUOZ eklsf ZEIT-r —- W W-« " · spOm höfwitsmannens»tjenare, Math. S. » ¬
«- , . " » ögm.:.·M—ath,,8: 147174 Aftonf.. Z Cor. 1:3——LII».
Zy- MAX-TM «- M o«,k- W MU- - « Fa · Es sk-. Treu-O E .f.m.. Emerenstia

» 24M Eric Transk. H 0.20 cy- k1..1.1.35.1.nji.

KLZB T Palilussdus - III ·1.48 A« n. L. 6 T-.m;.
H- W

26.,·O .,"Polyi;arpus · M 3.15 « .
27 T Chryjostomus IOEE 4.39 Zu. 5.53 f.ni.»

29 L Valerius Er « -7. 0 .,
-. . Jesus soiwer i»skeppet.» Mcitl,. 8.»

»Högm.:« Mat«h.«14t ZZLJZEX .Afkd«n«f. Z · im IF 7——10

30 S-Hk4· k. Treu-D DE 7.50« Gunillcc « sts IL
J31spM sVigilius xstä Ned OF sklx 4.5-3 ’e.mz.- 7

O U Hp « Midd. Ned I«.O. Uspp Midd. Nek¬

Davg... Tgxu — Tuan T..m. Dug». — T.m —«T.m.· T.xn.

· 17 8.43 lZ.10- 3.«38 25 ; 8.Z.9 12.13 ? 3,57 k»
. » II. 8.40 12.11 3.43 ZIJ 8.25 1Z.-1-3 .-4; Z ·

ZI 837 s 12.1Z 3748 29 "8."Z·0« 12..13 4. «7

23 8.33 12."12 .· 3.5Z» « X31 « 8.16, 12.14 4.12