OCR Output

NlAs -Födelse,
H. »K. Hdghet P

GUSTA AMALIA
· 1830,. l.

Förmörkeljerr ¬
·. · fer, som detta år sinträffm nemligen fyrcj
s i solenj och twåv i mähen, blifwa blött en mänförmörkelse vch
- eussvslförmörskelse härstädessynliga. Måsnsförmörkelseneger rum
- den 12 Juli, hörjar kl. 9’-57m e.m., slutar den -«13 kl. 1«37Y
.f.m. samt sträcker s·g"till hela månfkifwan.
träffqr den-W December-, börjar kl. 0«43"«,

riickersj sig tirr twextrkdjede

As .. sex söismörkek

HI- Betjydert S

pion.

Aj« WWUX

H. K. Höghet Prinsessan Levis-C JOSEPHINA EVE¬
« den 31 Oct. 1851 . . . . . .
rinsesfan OHARLOTTA EUGENlA AU¬
ALBERTJNAS Födelse, den 24 April — ,
. . . ..-.f...—«- . .det40.

Solförmörkelsen in¬

.flutgi« 3«3«d e.m. «och»

lgr af sokl wan.«" » »F
J »F - - .. » »H-- »g¬

kTecknens bemärkelse: " , ; »
ön»- dch Högtidsdagar.. O Solen. C( Månm ¬
J» c Nymåne. - O Första Qwarteret. O Fullmåne eller ne¬
«« I bang O Sifta QwartereL L Venus. 0Z Mars. A- Jupiter. ¬
k« HI, h Saturnus. W»Wäduren. WOer. MTwilling IX
Kr-äftan. ÆLejonextx Hi- Jungfrun. H Wägen; MS Skor¬
, K Sk,ytten. CI Stenbocken. HVchtixumamtem.?;k««;«··w
;-"«« . Fifkarxne."f.m.«förmiddagen. e.m. eftermiddagen. kl. klockan.
"- sz Mänens uppstigaithez F nedstigandegenom Djurkretsen. .
« «(,-Ned"flyttning till efterföljande och ) Uppflyttning tilI·
sk . föregsående dag. T. timqu m. sminuter. n. ncd. «u. app¬
« s « Wid zMåuens Upp- pch Nedgång »—tillhöra de utsatte tim¬
. mamy förmiddageix eller eftermiddagen alltsom die stå efter
« . kelldr «-.fö"re -f.m««z. · - » "« · -s ¬

« TJ JIJJHTZJXJZJWJY »J¬
MZZZ Als-M

. det 197s

H l«
-.1’
««x
««.
l ] ,
. ..
i
I S
l
!
) .
.

s Lw ,--»--v.
. »L- «

. s

MA» sz

» .
«

?
.- W