OCR Output

,sz";sz i s · — «. · « : : V BUT-MAY Maikjjadey foIn NR ngkk M ieii das
.»« « « . - « . IUtxfi JANUARI ·
z» » . » « « s « « « . Teils Ib via Fgwllerfkiaxxiism DZOfwes,s-ch11xiii TIE;
s « « - » « » . « — Max-V o e ea -.s’ si-.
.Lyiieieii. . sWemvaiin .--;·19i« OÆÆ W

Vamstadx 27 Äsiki khtkipliitsi LI¬

Uti FEBRUARP - H -...sz. « «

P Fapgmiik Tage-»- ISkam . åii

. s- Anei »Y- -« ins nimm

« «« js " Ärivkdgsfugur stxenna « . i HEXlean s» HI-)

Esp- « . — . gj . Bredgård i . Hedwing 2 ’ s

sz . . . .. , H Strömskc IZ Ho I 9 Upfala Distingdie 4

szT « . . . . «. stEarlstchdM »F « 167We Win »g» H

is- . - . « - « siiiiiiiiiii E c- -·----·«-iii·niiiieisiii .· »sie¬

,«;. » » . birictsEi vviji . . III-Eh I «4

» . - - , då ordinarieTiw ckkå Tjfh · » —

I ’ . - « , get i Gelliware -Sig«t«yz1«1a·is,.; i . 23 ; « «

- « · i - s UtiMMisi J ,
» · « · . VIII-Mk- bkiic WLaholm. « - i.«,-J7 i

,»s’ s« . " « « « Burtraskdie ZÜLidköpiin - äs. sing-ei i ¬
· « « - · « - Bygdesåk rkosttidi åk Ljuingby IN Mi) ZSkellef Mii- s D

iisp « . " » Deger dri« si- « HisLund (kr mi) .- 10 Skokstsdskss WITH

i ·- ; « « . « · — -. Engel vix ji«-; VIII s: Wegs IV V 4»«(»kr. m,)-:«- Z

. « » ; , Enköpim « i ·--4 - Iåkgået yr » -«

« ·- -· . « — « " Akkpr
II . - » « » gogasteäepmwii ,

Osterfundii i2

«.-s««szA’rbogaii I-. iden 5

ålsboda (kr ÆZ

NordmultÆ .
DIREKTme Æybynik, is IF . ) .

«««,--7——-It «- — chssk-« -.-.-.«0.—-- ’. Ists-M si- »s, .-- -- «--— . -« . ON- « « « « « ls-·-s« ö-’ c " « « s si1s-’-’ ·