OCR Output

: WTUte-Ts-.Mahngd. :——M
Z Dqg ar , u sptszd MM Nedfm Wäderleken G

XIV-«- 77 ·- -x-- « «
»- ».«:;, III-k- JA- ««f-« M MERMIS-FIE¬
J « JMOVTMF h- -Lzs ÄrquwicJ MADE-? NM
YJMJOETAIJ XLJØJ M MZØÆWW
DREI-tx, WH,7M»F-ZW, LMOÆMJ JYATIMÄW

Li« --2- M ZYJYZTQMMÆ Wer-»¬

. XVI-X JJFYXMWJJJW AWJJL

JELTJOAYØIJ »a- JZWW HEFT-J XII-We .

MAY ÆMÆ

«- «¬
MAX-T « Z -7L"Zk ,

JW M· WHAWJLSÆMØIY «

,18T Mantuas M 616

"«ti.

16 gT Edmxisxtd M 349 Right-.
17 O Nimm-Don M 5 2 —.-.¬

19s F Elnabeth ZU Upp O kL 8. 30f.m.
20 L Pontug . »s- 4.36 Suzö

Om den- ytterssta domegy Mqth.2 ¬
Högma Joh «5: 22—29. Aftonfs: I Cor 155: 22——28«

21 SAITij Tref. Mk 510 Heltodorus 9 . »
22 M Eeciltas . « 556 0 i Hs 10 ·
23 T Clemens « 6.54 chlet · 11

GORDIIDE¬

24 O Christogonus »Es 8 6 12
25 TZT Cathqrma »Le- 9 28 Regu 13
26 F Linn-s « M1054 Okl.7.26se.m14

27 L Vitakks M f.m. « Klartz 15

JU Om. Chrxgt mridande i Jerusalem-, Muth LI- KERFE¬
- Högmz Luc. 4: IS-—22. Aft-.ons: Ebr. 8; 8——.12 «

28 Skk i Advent D 023 Sten 16
29 M Satii ninus M I 53 F, Fkchrt 1"-Zx--«
ZO T Andres zh 3.Z4 C Narmaft 18 «

O .pr Miyd fNed (-) Upps Midd « spNed
m« T M T m Da. TÆH T m, T m
,1—.« 11.4kz, 329 25g 8.20. 11477 «3.14
.-6 11H6z 325 2T7 824 11.4-«8, Zu
; 1146 321 29 828 11.45,3,- 3 s
R 819 IM 3 157 Zo; . LHO use- EH