OCR Output

« L
A (

M-·-W..

» Ci- 17 Moojrustw Erste-C MWMÄPMWÆAQ

-. -»»---Z»Jvic»c«-XL-ZJJ Mc ,«-»-«.»c-JJLX ADW

UM c« ZOVJ oft-;¬

JMJM W, MEOW

f-« ZZMJI

MWU

.;: HAHZØJM HEXE-M Äs-«;2 L¬

XILX

CJJ Mc AK ÆHMOWHAj

WITH-«- « P W
« MS

MAX-W

z; JZJTMZIHWH

»Ja-XI

DAWÆKJJP - .. «¬

Slagt Månad

M.«—¬

Dagar . Mån Ned fm Wäderleken -G.f"t.
. Om konungsmannens son, Joh. 4
Högszath.16:..1-—4 Aftons:Rom.11:1-—12.
17 SHFZE e Tref. M 2. )5 ANTOINETTA 5
18»8,)Jk Lukas E 3358 (( Fjermast 6
19 T Ptolemeus IT 4.50 L, Mulet . 7
20 O Ca"per W Upp O kl. 3.10 e.m. 8
21 T Ureila W «5.3()-- Mulet « 9
.22 F Severus W 5.46 — —- — 10
23 L Sewerin M 6. 7 O i IRS 11
« . Om konungsmaunens räkenskap, M ath.18
Hög m.: Mathl 1.5——22 Astons.,: Rom.11:13—24 Q,
4 SSHIZZ e. Tref. W 6.34 Ewergistus 12
25 M Crispin M 7.1·2 Snö 13
26 T Amandusps M- 8. 2 —- -14
"27 O Sabinici IRS 9 5 15
28 » im. Judas IRS -10 21 Okl. 9.47f.m .16
29 F arcißus M 1146 Klart 17
30 L Zenobia M f..m Mulet 18
Om skattepennmgen, Muth 22. is¬
Hög m.: M arc.12:41—44.· Aftonsz Nom.11:25-—36.«
, 31 Ewku e. Tref. M 1 16 Qvintinus 19
« O Upp Midd.. —«Ned O —Up«p« Midd WNed
Dag.- T.m. T.m. T.m. »Dag T.m. T.m. TM.
2644 - 11.4j5 -«4 46 25 7, 4 11.44 4..24
649 1«1.45 · «4.40 7. 11.44" « 4.18
11.45 — 4.35 JY 1.1.44 4.;13
659 11.44 4.29— 31 7 1«1.44 4. 9
«-- y-7:»- ps.-r HAVE-Oc- VII-Jäde ÆÆ««
JJMX JEAN-loy- si-«-ZJZJ- JJXÅIØM ØMHQHJJ