OCR Output

xtzz , · « » - « « -- AUGUSTUS, . .
« W-— ............. ;..«-.-— .
Dagar Män. Upp . Wäderleken F G st.

. x Christus gråter öfwer Jerusalem, Luc 19
Högxskm Joh.8121—30. Aftons:Roma:1«-—1«1.

1 SHJIO e. Treus M 11 13 Petri Säng. 20
»L-- J· 2 M Catharina W 1«1.36 Wacgra » 21
k· «3 T Stephanus W s.M. " o » ·22 »
« ««««·« « 4 O Aristarchus M O. 6 klara - . 23 , W «
«- Mg -5 T Dominicus M O. 00 - dagar - 24539 « « « . . " - «
l»7.« BE Itzt-us »Es ze46 klunder 25 — · « - «
7 onatus . »Es ed O 11.20e..m 26 · ««Z 7 U
W - « -- Om fariseen och publikanen, Luc.18. WM k-«
« " Högm: M at·).l 21:28——31«Aftous.:«Rom.5:12-—21«. M YJM
IRS-»F « «;8 SHS II K. Tief W 8«.·30 Cyriacus JO- 27 M E? ?

«« »z» z- « 9 M W«s)seonscaims w- 8.52· C- Närmast 28 « - X TM

. « ,» H 10 TH- Lauxentius E- 9.«1-0 . denna 29 MAY-M WA, Æ««.g-,,»I »O VII-« ,?3-JZM«

sp July-, 11 O SuJanna X- - 9.27 225, «de-l « so »Es-, MW z« ¬

J 12 T Clara FSZ 9.42« « « ·af s1 vzs J W- ; ERST-« MWQ -:
is JZ XVI¬

?

?

13 F Hippplitus M 10.1 måna- Aug-.- 1

.14 Euebiu81022 kl-.1.53e..m 2 , " m « «
- gm deå 2dszwkhoöch dumbe, Apistrc 7. « «- »zw, NA- »k.

Hög UU Muth1 233——37. A ftonsp Rom. 6: 1—2«3««
15 SKIZ e. Tref« LEE 10. 48 Wårfrudcixssg« Eis-s .

O - Upp Midd Ned O Upp Midd. Ned
Dagp T.m. THm Tan Dag. .T.m. Tan. T.m. - «
1. 3.46. 12.6 8.24 -.9 « 4. 4 12.5 8. 5, I¬
3 - 3.50 « « 12.6"" ·8.«20 11 4. 9· 12.5 -7. 59 J
5 3.55« 12.6 8.15 13 4.13 12.5 « -7.54« -« ¬
7 4.·0 - 12.5" 8.10 -15 4.1'8« -«12.4s 749 «

O

.. J « «
« Eis-T M- « M JEM4M04Å ZW. M »a- sZeZ M Ak- ¬

"--szj ÆOJJMQk « .,,,,x; « ,
. kls M ,
T

HEX«

, s ¬

« - ·