OCR Output

« Gräs Månad. » . —¬
» Dagar Män. Ned « Wäderleken G.st.
- 16 F Patrik anp « Klart « 74
;«1L Ellas . M 0.16 . —- —- 5
It »uqu « « «
. Om Christi gün till fadr en, Joh 16.
Ej - Högm.:I-Ih. 17:1——— . Aftonsz Ebr. 4: 9—.—16.

AM- QMHNQ E- ,,--4-»-’ L —¬
«- 97MLJJCQYH LWW - Wkk
WMHI . XX7 j 54967rk2747 z« XIV-I QXZCIYX
WXJJJ Z ÄJJJJN f«J-y M JMYYLJMJJJFJ W :»h
j·»:"k «-«- Jfssri XJJJØX ZH UYJÆZØ ZU: F-» , ,

Its 18 Sstkg e. Fp ask «- 1.18 Vaterian - s 6
.19· M« Bernhard - MS 2. 9 0k1.4.18e.m. 7
20 T-. AMALIA MS 2. 50 O i Æ»;»Z8

21 O Anshelm TM 3.22- . Wackra· «,9

22 T Bernhardan M 3.45 " och .1"0

23 F Georgius P- 4. 5 · klara 11

24 L ALBERTINA D 4.23 F, C Närmast 12 "

ÆJÆJE ffz M»4Zc«sz ·«« «- « JJHJ JJ J- » « , Om den Helige Andes embete, Joh;16.
j» JQJO zic- W 7 ÆKMFFJDJPMMM HELMHO- - » Högsmu Joh. -:17 9-——17.Aftous.:Ebu.5:1—10.-»
- 25 SWLI e. Påsk 442 4.41 Marcus 13

«- , - -- - » »- «--» « «¬
» Z- « M-«k,f7-«s-««Lk7-XEM «- MJM s.««,»;;k. Uge M Cletus « upp 0k1.7.34f.m 14
JEFWs IM« Jus-JE- »Hu-Jst- zåcsø Kadix-.- . 27 Z ZIEEBESU MS 9 TO « dagar 15 «
;- «- · · o-« - M » »z» F· » 28 Ure s M 1.(). 1 —-—" - -16 "·
z J H ? »Es «"·« · XHX , 23«««««" -«·-··-»3;.: 29 T Tycho . M .52 « -—-s. · ·17
« « 30 F —- MAHANA H- m. 18

— » . » - ,- » sz »-.st Mu. Diss- —·tT-—" WWT sitzt-. s
- V »s- PJJTT ,W,zpj-s-7 JO« » sTsägz THE Thmj »F LE. T»m Tu¬
. - Z;.-;« 27
9

« .- z LI— s- 17 « 443 12 0 « th FL 1158 737
·-«—««-; W: C M TI- T thI THE-is tT1s 153 Ists
»Es» Mk » I , .3 . . . 2« . 9 115 . «
, M - i-( ? A · 23 4.2is; 11.58- 7.«32 30·· 4. 7 11.57 7.48

IEjz « » «¬
MJI REME- - 27 9737

get-fu«- M-- »O Its-SM¬