OCR Output

N , D r » IN Mün. p ,
kEsJi Akhigx s ssss U p
2 T »Ernst . W
3 O , Csuyikkuznda THE
— 4 T« Abs-Satt Mk
5F Cvmm M . . »
6 L Fulgentius» « Ed- 3.14 Klart
s - WHWM W wäxxk Sph— 6..«. « —
yama Jah. ki- 24——-36¬

YHSJ F- Mäd¬
UZI
fast
o,.49

—¬

M .8 M Wie-Mk

III-; «. 9 T 40 MartyrepkpgT 5433

«;«sz W 10-»O» Apoaouius « C ;5.59

llsT z Windician L - 6-·.21
12s F ssGregorius K

13 L Niscepyorus «

» Tchirs

JW «¬

i .
»id¬

TI» s-— w .
AQJ
!

—¬

« Histng Joh. 11: 47—57.
SMZ i Fast-M M
M Christofersz K 8x20
T Hetxibert » 9433

; SUW —Midd.—7—Ned-— «

’. T..1,IJ,. TM.

. 7.«(,)s 12.k3

. 6.54

a

1 .

3 » 12.12 ,

H 648 12.12
6.43

VII-II

14 .
15 » Klart
1(;;2 ¬

» —

—¬

Q — Upp "
T.m.. Dag, Takt-. «
5.2«6- 9.- ·¬
5.3-.1 11 6.3.J;
5.3,.6. 13 » 6.25 812.1;9
5»4"15«1«H,· GHHQ «12. 9

. . WJMIJLNM -7s’.« ·. . .'.« «- ¬

"7«c« S
: « :::
III-. «

mäderlsfck

Z s

26 O k1655f.m. «

6..39 E Fiemxgst
— . N«edOk-l.9.59fxm.Maxt-I
Oni Judtarnes bitterhet emot Christum, Joh. «8. "

637 ,«"1)1F1 «
III-g

—.-——.—-.—-.·-—--——»—-.¬

Wäderleken «

7 SkMideijiidxxkf 4.11 Etstziwdggzexx 23
"" . 4.57 PseypetuaJ 24

27 : I

Äv «
8 ' '
. » »

7-1.25-- Ma.thi1da, zz Zeig ¬
." Is( 3 ,

20 f ; ·¬
Lisx . . nva
22

. . L- « «- « I III
« IX X« Msssssj-s«"3(-4"Ws-"- WITH-« z :::t

. . zzg « s »J- Ach QÄWXJJJFM sI
·- . Jska ;- »,:L;- wä7ww THE-;- » JZA IT
« W « « ’-« . « « —
·» » « . WI- --:«-»--«ss sz « «

» »i-«