OCR Output

» » PEBRIMRIU8, «
«·«-«»- c Los 7 D at Män. Upp Wäderleken Gst »
«. zz 1 gsgk 1MVITXTMETLLkstsx11 ifo 59 F, start 20 » «
2 ar yng m - kulet 21 ·k::5 .
Z Z Flasius E 0.24 Oklgis e.m. 22« sxji ZUX MWMJMWXW , « - y, »
» nsgarius 1.46 nö .23 « « , » «
« « » s 5 F Agatha M 3. 5 - Mulet 24» J « IX- « f- III-»F M MO XIV-»J- JWMHZ JE? HELMH¬
· 6 L Dorothea M 4.17 ’ -— 25 , »Es-W HMÆJAMYZ ,-y«- M,«; », HW
Christus förkunnar sitt lidande, Luc.18.« « »F X JJ 17 »f- ayziw AM- «,-!. J- »J; ,,.- T7Ømzzzz mäwgvacK

Högma Joh 12: 23——33.· sp ä- ,- W: « »- M.- «W«
SEsxqustc Simo. F 520 Richard 26 I EVEN « MAX-« »J¬
M Marachis F 6.13 Mild 27 . ss cksy H - MFJWLZJH XVI- IZXMÆJY « I
T Apollouia VI 656 wäderlek 28 ..::-.i »- ,-» » 417 M« MAY-M- Wf JT
O EUGENIA U; 7.29 291 s: » , sit-» M« L
T Euphrosyne H Ned . kl. 3.6 e..m 30 »O WM W , « H« Z H f- «
F Eulalia g 5 44 Mirdt 31 «-x,--z«,»c:-W « X »A- H»
L Agabus H 655CFjermast Febr - W; « » MMMMWZHL ,
. s s · . Y lag-s

Christus frestas af djefwulen, Mat 4.
Hisng Math.16:21—23. ’h

« X 27 Zik- Jasy Ums-«- ÆW W www

- bythsøsyw . J .,.