OCR Output

... ..» « S is-. Eies-s ikpsd seh vix g - - »¬
Daß-i- Mein-. Upp Wiss-ej Aka Issh G st. i

- Orts Jes sn owfkåekelsy Lack- L.
Hdgszw 14:13 Aftons.: Ebr» 13: «8-—15j

1Fiis Ajjårs sigj w 7 30 » 1868 Dei-H 26 , . » «
2L Abel, Seihg M 858 Klast 21 - » »Es-( »W-» »-H«j-« MM .

· Hög m J Om Jetskzj4dopr9joth Cal 2 HGB ji«-J J sz M W « M M »Ok- M- - »Es-—- Hr
" oh. 1:« —- » tvkl o sz . H- : « « --e - « H
3 SAsjA e. sie-W Fe- 10 25 Enjjeh 22 MAX L- W MJHJÆJHH

·4 JJi Titus ·- E- 115Z ««()«, Lmdriq 23 J » ««"«·« . Its-»O ZEMYY

5 s« Si ji .jji. k1.7.35 .2----j1-v
FAMILIE-Dag. fis 16 O Köld sm « 30»sz H W M- ÆXJ«LJÆXJJJØ Mys¬
. . · X 43412 fis-» »Ah-z 74

. zi¬

,)

W
M ,
T AUGUST , He 2.38 « —. och - 26
Christus lärer i templek Lch .-"2. ty« ..- « szjz
·« « « 11 DIJi Hygijjus »H- 726 desiij « 30 spxz « , ·« « « - .
M- 12T Ajejidjus Ned Cki 8s.5e.m.s 31 ; - . VII-« TXTW W «

6
8 F ErHard » » 3458 «esomoftast . 27-«"«·i" H
9 L Juiajnus M 5.15 Snö « »Zs8 ·
Hsg jsjji Jjo 7j 14—18.Astjjjii.:esijj.8j 1——-8. « THE « - « » J""« , ·-j.;z
—»k 10 SKlezTrett sDsz K 6j25 nor s 29 » . .. -.kÆM Zozk « «-,97-«XFF H
13 O Knut M 42128 ·- dageeir Jan-i I· « - Mxøz W. ZEIT-Ä- -«JZF«-’« JFJ H
14 TFelixs · M 5j35 —- . 2·«"-s««· « ·« - « « « ¬
säg¬

17 F -s-)Jiijiijrsjjgv - i· - eiij —- "- 3 » ·. « « ,. » « « 439 Fo« «
. —Upp"; Mikng TNWH supp ngd Nekk - sfyCMssy THE-»Es « »s- XZM7—JJ - — H

Deing T. jjj.i . T. jj;j. . , F izDggjsg l THH gis-. lT jjjj . T. m. - » « HAVE-»Ja - »,«.y-2Z ,· z· » Z-- Weh-M- , YFW —
« 7 3 15 8.46 12 10

-.-i-.-«-«¬

··’ W-—-skxk-.isk—¬
Hi

- ... «.,« .:.-—, T ««.--—.. - .-,.s.»;. —-.- --« X-;----! .- « — « w
Ast-. .j..- III-FIED- LE--E·s.;s·ss» kxzszizx . .»-«.«; . . k. — I . z« 2 : , «¬
-—« -».) ».—,. - «- . « .««. . - s- —,-«-« .- Fik. .·. ¬

«"k"« «—'"-- -.
IRS-J IF ««