OCR Output

Øjsjfksksc »Es-c »Er JJKZL

HAV- MJTVL . . « .

L NNWÅMÆJ — —- -- — .

MWJOOJM----s

d

wkaicssspf »He-»J- , , - - .
WHAT-ABOU- Jäpr essw««c-j - . — —
Mit-»J- -vaf-i-X .·Å—- s- - »¬

TI
HA¬
»F
H
L
E
is

TOINETTAS Födelse, den 21 Dee.1836, . . .

Deß Biläger, den 16 April 1864, . . . . det 5

- H K Höghet Prinsessan LOVISA JOSEPHINA EIN-B¬
NIAS Födelse den 31 Oct.1851, . . . . .det 18

H. K Höghet Prinsessan CHARLOTTA BUGENIA AU¬

GUSTA AMALIA ALBERTIan Födelse, den 24Apki1
1830..................det39

Förmörkelsen

- W Betyder Sön- och Högtidsdagar. O Solen. C

se QStenbockzew HWattnmannew

H K Höghet Prinsessan och Hertiginnan af Dalarne »
THERBSIA AMALIA CAKOLINA JOSEPHINA AN¬

.det33

Af fyra förmörkelfer, som detta år inträffa, nemligen twå«
i Solen och twä r Månen, blifwer blott den ena månförmörkelsen
härftädes synlig. Denna förmörkelse eger rum den 28 Januari

oeh börj ar kl 1142«f.m,flutar le Hi-c 0«« fm. same sträcker sig till
nära hälften af månskifwan. «

XJJ

Tecknens bemärkelse:

Meinen. O Nymåne. O Första Qwarteret. O Full¬
meine eller nedirn O Sista Qwarteret » Wäduren.
W Oer willing. säs Kräftan. M Lej onet.
DJUngfrnw Wåg en. ÆSkorp ion. KSkyttew
KFiskarne f.m.».
förmiddagen. e.m. eftermiddagen. kl. klockan. ZZ Mä¬
nensu ptst igande, F nedfti ande genom Djurkretsein
s( Nedu ypttnmg till efterfö jande och ) Uppflhttning
till föregående dag. Gsi. gamla sty len. T. timmar.
m minuter. Wid Månens Up pp- och Nedå ang till¬
höra de ntsatte timmarne förmiddagen e er eftexs

middågen gilts-Im de sta efter eller före f.i««n.

-- ' X «
,-« -»7 »O ask-j¬