OCR Output

« MA.z-kk,kz.,z-zi »F z

Detta år 1869,-qk" " , « « » « ..; « :- -- .
ji«-editing en det Adieu-; Sokin » » L ( · « « t. l «
ten-Atmen mtraffar en 27da .;sz » »z»«—z» »e» » z,»,»»·

vix

Dei sammn är ock ifråm

, . . . CI Kk «.»..
H. M Konnng OARL XII-s Fö odelse, den 3 Maj 1826, det 43, s «- . » · » «
. · Deß uppstigande på Thronen, den 8 Juli 1859 .det 10 j; » « .
Kröning, den 3 Maj1860, ." . .-det 9 E .» « « » « K k-» »s« »He-»
H M Drottnjng wILHELMINA FRBDRICA AL«E- « -- « « - s - « « « «
XANDRA ANNA LOVISAS Fd ö»delse, de115Aug.1828,det 41 - — . » . . - die-AK
» . Deß Biläget, den 19 Juni 1850 .. . .. .det19 « « « « « "· « « ««
, Krönin , den 3 Maj1860, . . .det 9 « E « J »He-un »O
H M EnkeaDrottning JOSEPHINA MAXIMILIANA , »« , «- ««
BUGIDNIAS dF odelse, den 14 Mart.1807.,-»s ». .d:"et 62 III « » « . «. «- i« HH
Deß Biläger, den 19 Juni 1823 . « . ; . det 46
Kröning, den 28 sept.1844, «. det 25

H. K Hd oghet Arf- Prinsen och Hertigen afOsteiJgd othland
( OsCARg FREDRICS de ödelse, deII 21 Jan.1829,

C
C
»s¬
Bd
I

««««dele« den 9 Juli 1836 «« « - — « I « « « - jY - » «
Biägecs den 6 Juni 1857, , · »
öghet ArfPrinsen och HMIAEU af Wermiand

osEJAIe GUSTAF AJOLPHS Fisdelse, den 16 Juni 1858, det« 11

«H. K. Hd ghezt Arf- Prins en och Hertigen af Gottlmjd
osUAR CARL AUGUssTs Jdelse den 15 Nov.1859, det 10 » » « ¬

H.K. »Höghet Arf-Prinsen och ertig en afWestergöthland — « . " « . , «
OSOAR CARL WILHELMS Fö degls se den 27 Fehr.1861, det 8 I.«T"- « T

H. K. Hö ghetAr r-f Prinsekn och Hertigen afNerikeEUGENIss

NAPosLBoN NIOOLAUS Fd odtee, . - - -· I « -- - » Wege
K. Häghet ArFPkiiisen och - .. « . » »
NIOOLAUS AUGUSTS Fö edelse,

s· · OR 's -’
sue-« «