OCR Output

1868 Ars Marknader

»- Betecknar Marlknadey som påstå längre äu en dag«
« « " Uti JANUARL

« , -" Ekesjö den 28 NedEr-«Kal«ix(k st)lc 81Ofwer-Kalix . ». 15
« -- Lamm-»Ob« » 21Scdlleftlkkkldk · 21Orebro" . . . 24«

. Lydilsekcl -. « '. . gWezndalenl .- . 2213J , M . . 14
-sp- Mal-Ist ·. 29 Äfele kyrkoplatsxfs Zj stefspjl « v
å s f Uti EEBRUARI ’ «

Arbogal den 4 Lappmark tager Skara .": F13
Arjeplvugki 13 siU börjkam Strcngnäs. . . 26

5.)17c112-idsjaulcle SGreama - . . 4 ¬
« Bredgürd i · Hedemora". -. EJSätberch « ' 27
Strömls «-.- -. 4Hofwcils . . . GIUPJ MS Distmg 4

- » Carlstadfs - ·18 Jocktmckk «. 14IWexiö kl » »- 11

Gelltwarekyrkoby, Köpingf . .25 4ijmkrby » » 21

börjas üden dag, Norrtelsje ; .1i;4lÄ TM » 4,
då ovdinarie Tin- SalglI « « U .,» ¬

get Hi Gelliware Sigtunci . ’. 2l

· BurtrilsH 7. den 7ijjholmu .1'7 Skellefteå". . . 3
Bygdeükyrkostadls 18 Lidköpinglk. s. 10 Skogstorps qwarn »
Degerforsl . .28 Ljungb y Lklx m.) . 5
Ell elholm.. · .27 Lund (kr m.)18Swe1-.ewads gäft¬
Eu spinng ".« . 31Läfömger KstadP 11 grf arcgård(kr.

alköping. s"-. 6Mah111t(kr.m..) 6 m. . . .31
joh - 19 Nyrdmalmg 24 UmezM .

Zogasstensssplat sing Nybynl . l4

ON « :»Z: l.
ongsle11a(kr.m) :1.7?-k!em·lgese -. .- .B1Ospsund ’ Tq

—·¬

www-« —-...".- »¬