OCR Output

MAX-»F Y» AMJWJEMJXM JHJs ist«-,
IMMJOKWH xjjsg-- HELM¬

H. Mj-Gsip Lö« M 2,..,,:,4 -,-sjs
: W W Äswfyet
J-» J¬

ZOCM Tä

» » ! 29 T Thomas Bis-I M Tppso
"30 O David OR 4.43 Mulet - 18
- 31 T Sylwesier

MJXJJWxOW HMWJXJLJZX M- i-.—-«-z »He-...
. HLLZZJA — «

Jul Mawg T

"·««««"««« l

Dagar « Mark Ned Wideran
19L Jfaac K 9.1 (O New-TM H
Hisgzm Js- 3. 22———35 Mons« 130ij1:1—7. «
HWZM lä

G.sk.
17 T Jgnatius · W -.6.42 » Mulet 5
6
7
OM Joh Mnis wittncsbörB, Jth i
12 Jacob 8 «

18 F A rayaim W «’?.5()
Okle.1.26e..m 9 « s

21 M WThom. ApsostL.z..M Æs 11. 23

ULZ T Joseph F-« X f..m WäntexsoäT ) 82110 inxs

23O Jraei « K- 0.360N.5.·.40fm.) 1 «
24 T amEva M 150 lert 12 - )
25 ZEIT-Magd »- 3. 6 Markt 13 »
; agw 424« —"—,«» 14
Om Jesn föräldrars förundrcm Luc. 2. s ¬
Högma Luc.12: 32. Aftonsa 1 Jo.1.9-—-21J
27 SAIT. e. Jus » 5.44 Ioh.Evcmg..15

28 M MenL BarnsD M 7. «1 Snö 16
»kl. 3 0 e. m. « 17

F. .

»Es 6 3 ToxG Mäme 19
Lok, Iris DE taXEdw o FLder kärg!

O Upp Mit-T Ned O Upp Midd. Ned
Dag. TM. TM. «T.m. Tag. T»m T»m .. T.m. "
1. 8.5s7 n.57— TM 25 9.1 12.1 3 0
19 ask-Z 11.58« M -27 9.1 « 12.2 3.2;;
21 , 8.59 11.58 THE-s 29 9.1 ·12.2 34
23 9. o 12. o M TM 3.7

Ists-«- » I·