OCR Output

MW » w s- M INMMWWWWWI » «. . Wl III
» - ocToBEB - » » » J ! «
T » T DÆTT « . Mgm Upp Waderäeken G.ft. YOZJ Jzz YOU . me¬
a» ej 1 T Remigius K UND O II 9 We M- 19 - RAE-S « ON

«- "«Z 2 U LUdvig M- 6. 9 U) Negxc - 20

s I-« - · - W- 6.26 rang 21 s - s-«—s--—-————s - —s———7—42.-;—
M — s pl 3 L Ewaxd T. (F ---z,TT-Z,Z y, LMTJM Js-; HAZJM ;T,7«Z——M y-« JE¬
Tz «- « Om den storste i himmelriket 18 « »z, VZHFH ,;. »was -: z JUFZMJMJJTYW »Um-J

II »z-- 4 SAU e. Tref. ·». .. Wiss 22 « OTT-« »T- Tw T» »T» »»»,« TT TMq
« II - ZTM ggzsgsss Zzs ; Mit ZT », ARE-TM TM »,«W»-«W,-W,,
k- IF Mond-Fug M1I5.»o1 OIH25 ..m 27 ? JUJI ,.

I ZW-· m zL Use-Mk - ,-W;1.31spK-1artst Mosis-OF- ÆTU W«

II -W« LIde yppexftg bimxdxet i las-gen- Muth 22 « · I »F ME- »¬

fM W H- MZUDUYEM 29 I · MÆTJÆTJØ »L-? HGB-J- WITH-,

II, X- X« III- KÄFER-T STwa » I O 6 P b V ZQTTT J

I, W O « 12- III J ro U HM XII wi- ( M- safde
". - I3 T The-J philus M 224 CI M« Eis-MS Ich-et 1 «·; ; :

I »Es-; 14 O CalixtUS - H- 3.35 ISKIM « » - Of WW MEZJ
« Hypo- , , Iö T k- edwsig W 522 . 3 ANY-J -(-7-T;ZFII-:Jj STWL

! » ZU F »·q.k1i.»kg gez Mess- Namng 4 « TTT » T» »
II ! -t NO Ep: LIde Zick- ED Tgxä .IZI;:.. THIS M j ZYOIJ II - T- J z, «

. "s « Ls A-; . · M a . »

«- Is« Ins-s ( 338 Hzix sgxs 2 XZWWY « « » THE-« « -» ,¬

p I . V Il. 9 »s« I J I« «7-1 — I

I »Es-, .« IF III 1«1..T81 Hm 13 »Es-Js- 11 « s US J Ast-— "-ZZ JJLI MAY V-- J«

II- I; .«IZ.«·· ? s.21 Z1ä8 III-Ä 15 Skåo « II S 4i51 . .« III-Zä; TYLH geo, J -I JEANfo W¬

.(-« fÆÆ· ».,«,; Y· kfjjstx MOÅ J- Jä·:sJ«-PT4,Ä'-Tv TXJII 75 « Cis-My; XTTTTKFMAT -k«·-4-, »He-.¬
III M- »f:-—- WITH-IM- czsf -My Ast-W UWUDLJ I JCAIYÆ «U« « , TJ Mlzk ----- -: MW
« W , · MMW » « . «· h , w-« - «- EIN-Asce¬