OCR Output

« - ssk wwsstmmsuspukstevwstss ·

« »Z.J4--· m -.:1·J2«J«x,k(«, THE-s « « xz Erz »Es-F , ; , « »Es-« »

l : . « SICH e«« ;"«··-««» ; : Ast Ex: J- - J- skyl -««« J . « ,

!«- « « -««(;,0«« ««««· : « , Tät ««« - « «««« » « ««««J««4« »Is-« DREI »Es-» ji«-;
; gl» «- --O’"-.- T- , C V: - 204:,..!«; VIII-— »Ic) sur : IV Itsqu »J- YJF X1«:s-,M;KD»-IH »Ja¬
«-J«; zjx HT sk J -,»,»s-«« - - »- « )- , « P x,.- I ;

tsk . »Es-« IFLUTTX MAY-H Ist-L Hut-I OCT -.KLc-ZZ«4-»J« , Ost-LIM- - J¬
»« sz "« ··«« c- v- .¬

.;s Es WE- WMH Mij www W Yes-wa
i» z » »M-» — - «

F L J- JJHGHchi JJF irny 74 Eis-( Läg-THAT¬

« »Es il Js- « JOHN-IDEAL- 127624 jWMJM kawekf Its-« « III¬

««j«« .J-.å"" »u- ix (J «-»-;Z is- W Z «

XII »Esqu « RCJ Mas- Åsn los A LJ JsÄ J:
«'7—«« , Jtn « ? ,

;,»-s-2-«7-«- szyiyhxs J MW , ¬
sc :- sss is-« J- Eis-»s- «- «7«----- »si- .
squ «--«s--—,».c.«ck-s «s-«I-s-t-I4J f II THE-Z .«"---, ,;. »i-. -« JHMIINID FRE- JIPØNWKI JOLCC '
k s « o s- ? - s«
L « «—««-«7« «« « « 2 «»s«kt"««« Mk www-.- s-««z«s1"i»-.«»«E«
«»: waxsfdv O«·z,fjJ-»- - III-f MnyCKELF 4726 YZUQQ
»s, F ¬

Pl« CIHJF Kck Ok- 7 fix-FU- Moskij .,,.,I? IJIJ... Zy» YOU-« spie-fu«

« . «
sq s.

« « « "« - 22 L HENKIEIH

« « « . .»· .«....- W. . .., .. -«—. . («.·» - . s· « -«—
« - WH« - t« '« .«« « r J «
«MW29F3H-sck««ss - «"«’"W« . W— . . «

»M?I««i·-«ZZ«WLI« ««1- ¬

J —»..».-«.«« - -.».««...-». .. »

"Sk-öide-Mcinad.

--W-v.

Dugar
Christus grüter öfwer Zorns-Elem, Luc. 19.
16 Ssk 10 e. TM siHS 1. 40 Vrynokf
17 M Wemer . 3. 0 (O
18 T A apetug
19 O agnuö
20 T Samuel ·
21 F JOSEPEINA

M « . Mulek
D 8.29 (ZF Klart
D- 8.48

xsh 9. 7 O i D¬
s IT Om fgriscen Ich publikanen, Luc. 18.

23 SEEU e. Tit-sic- xsz 928 Zachceus
24 M BartholomæussKE 9. 52 Klar-T

25 T mvrssb The
26 O ssephyrixmg Te

27 T Ruqu sz
28 F THE Mäng »
29 K IV .Döp.h.h.

10. 55

Ojtadig
11.41

- waderlek

« —¬

« H I. « Om den döfwe ockz dumbe, Mark-; 7. XX

30 SK 12 e. TM. G 1 32 Adauctitg
31 M Arwid

G Upp Mit-by Ned mio UPP Mde
Dag; T m. T.m. « mDag. « T.m. T.M.
17 4. 23 « «12.4 - 7 .43 25 4442 12.2
19 4. 28 · 12.3. 7 37 27 4.47 1-2.1
- 21«4 38 12.3 7.32 W. « «4,51 « 121
23 4. 87 1232 TM 31 MS 12.0

- -«--T V «¬

I««. -«» .
«j U « f j «

W—-W»-W-.M--M »so-so¬

Mäm Uppf.m. Wälderle ·

NEWTK
M Ned S kl.6.24f.m. 691

«¬

»Hast 2.37 E FJZITÆK 19
lieb

Gsti

7
8 .

Mistw- THAT-« I 9

10

11
512

1020 G kl.159f.m.13

14 ¬
15
16

« 17

18

.......