OCR Output

AMMsW s««--«I««·T-- « -·«---«·-«sW-xsr.ss««sTWas-ToIs-I.IWIWIWWIWTMMO« «

TUGUSTU8«

W-—- --—-·-W w—- H- —MM-»

TTHTT « MTT Redka Weit TITITT Gfx « ·— » k,
«1 L PeIIxi Fäng Er 143 Regu- 20 .

-- Ase-W¬

OIII de, falfko profetey MIIH 7. » , « « »
STZ e. Tref U 2.38 Cathark na 21 ; J- LH W THE MAX-» «J"««-«-.T--».·I: -»..- MAY-,¬

M Steh-Indus TM Upp QIIL4MI 22 ; ØWWDEHEM LETTER-« - J MI- - - l
Ari archIII « « «XYJ »O - 7J« ZJI

OJQOHPOJM

T H 8x33 O Fi etwa-E 23 s- . »Hä¬

Q DomiIIiFIII H 8;52. Klart ; . 24 » EWW VMVUVJIX ! »M- TJ ZIJWMMJL »Es-« HI«W

I T g: T « s— — « ««««-s-«s »s« iss-s- «- Eis- ""·-:;:«--Is’g

L Cyriacug E III II —-« , .2:I « JHm4-»»i"·«« »Zw- ZM «- l
JI ) » -I7-«- »T- TTITTJ L WITH-IF —

VIII den IIITTIII gücszdgfoghew Luc. 1·S.- . s. Ax« »Zw« «- III-« 47 M- x7,.»¬

9 END Es TM M 9.55 RUIIIIIIIUI 28 « M» »Q¬
IOM Laurentius sws 1013 ngn . i) · --I«-«-JF-«-««J-47 WA- THE-«- »s- - ,

s11 T TTsTTTT w 10.36 G Il. 1 Tom 30
12 O Agra " W 11. 4 SIUTIDIIIII 31

13 TJ TTITITTT TTI 1142» IITTT Tag 1 »
53114 F Eufebiii - f.III. « 2 .I
IT I Wär-fride - 034 «- —- z i3

O UIP Midd. chs O UpI MidD. ,«III'2I « «
Dag. TM. TIII T.m.-Dag. TM. T.m. T.m. .
1g TM , 12T - 8.2T I I. 5J 12.z5 -8. T
II III-; 125 : 8.19 ’1,1 4.-—TI» «12.5 - 759
5 III-I 12.6 TIT IT » 4.14· 12T s THE-T
7 4. TO I2.5 « 8. I 15 « TII «. IM- MS

Zywkw XJLXJJJEJ ( Kot-s- JJJZX W ZEIT-«- -«Z XJMXHI ,

?- M KMMÄV Mik- M Rot-Intan Ærysnkrj G 27 Æ«·¬
, WÆ:DU- OEL-« SNELL Exi- Zum-O MWWHLJ «« J JZ
HJPWMM W JEAN-« XJF-6?—LJ III-— LIM- MW »Ja-, .

E

ci «Z «"ÆXH-«ka Ac7-M s»»·-,¬

I

-z« »
I