OCR Output

FAMIqu WH- « ·" I« ""I IIIAIV ANY WW UWWYWWM NIHWIJ
" J . . ¬

l nypc ZMM W

. . -- 20M M th » Ned oSkumem g
- « argarse a Its 851 am ¬
.,« ÅHEFT-?- w «»-,-,,z»- »Er-«- HHL c ZU , · 21 T Johanna US 9.22 O Lärm-IN 9
As lex-» Lea-,- M·« J « « « · NO Magdalena M 9.46 O i W 10
» «- M - »s» »Es-—- » AJDMØM . 23 T wiqu M 10.7 Mitm. Was-) 11
Hi »- TIT- xr -».-.-.-c: IJYW «,s.,-..z»:; ,24 F Chri im z- 1025 B Muiet 12
Tos-.-»«4-. « -....-e »J- Q, 4..» ykg;, «- » « 25 L Jccdo us D- 10.4·3 «- « Regn
; M Wiss-L MAY-M 7 WORK . OM Christi förkkaring, Math. IT. «
, « « Iz- -j·:-4-.z.2«J-Z» .»»,;-·.-: --»-«-c-- , »-,4;» .- « « 26 St? t- Tref. A 11.1 O kl. 34e..m 14
l «;,-«.» ; · - - ; - « » MU- TM, 27 M 7 Sofwake H 1123 Marthe-) 15 .
» z»·-«t».;» » X-«««D, v »L- -.«-.«-c- W wes-«- Z E 28 T Qotwid M 1148 · Regt-:
Misz; «- -z- ji«-»f; X E »,»M; » — »-»«;·» f« « skzz 29 O Olofx v LHE f..m Klng » .17
I14 « -·, JZÄL (- Axt-IN M « . H ) - » .
si- -- --- ----:-.--.-. -: -- «--«-i«s-- «--« is- « M gkgikx IF gng « - «- is
II ANY-L- «"""««««. "·««H37"M4 IV HEFT-J - »Es-JOH- - » O» upp Mist-. Nedi O« Upp Widd. sp« VII-;
H » «-«-«-s";···s« ·- -«I« « «--«--- WEI- - Dz- ) Eig- Fxg «ng Tgsis
« . « H " «, kai . » sz «— spe« « » »— » » l - s. Ol — 33 o. ,
-i « M» 777 WCHHTHTM - Egk IgÅg 52233 27 gsg igss äng
E· « ERSTE-« « ! « Ess-; s. M « - - . , V « « .- "- . « Od
« FÆMMMETTVÄHF « « Des M 12Hsz844 sis
Läg zw, D Ja i «- »I. «- XX ØHXM Aas-4- Ums-Ic- JEXWW »Am-IT l
ÆJ sys- JJJLJ «- «qu ZZFJJJZXW Nov-M Ell-Z OUXÆ
lij ?«- ZMÆMÄV Los-ZU M MWHIMQZ G zy OR¬

» Wswwpw - L-« SNELL-? »i« Zis-« Mwwxzj
j XW»«- »O »Es-»- HEXEij si- 4» Map»;T¬

szpæ ENGEL-OF KÄFE- MV ME«
I· Mwwzjzy «tm-CJ«J. »Is- Xa 7¬

W HAVE-»F MAX »f"«77«4«««c»-WE-x

k— f« s ," ·
MIWHM W , .
Das ar · - " .-Måic. U- p f; ; Wädejrlcksssa Ex- .
IS gT Reinhold ,ss1«».. .».34— Klari«

17 F Alexius N »I. 8

18 L FIZDKIC U 1.53 Regn

, Om fmäseernas rättfärdighet, Math. 5.
19 S Es ki- Trkf

M quer-is

stack-III . . · · » »
- . »si- . J

. « IN- «-«-- f : . . «
Es FQEWIFJU NAJUUJJH M »Es-«- ·" LF s· :- .-.-,2« d· « ««- «- - ·¬

st,
4
5.
6

. s» I
« lå . «
(

16-«