OCR Output

«« « sey-. §
«- s. .. .-« - ·- -p --«-.· « « » s-. «

»I- .
- « — ·" «..-«-.«..—»,.-:,-.»-.»..."..-.«-.--.-—..-s-« » JUX . - Q- · »Is» -—

« " U«W«WTZÆ«"WIEDWWE« Jskss «
» Nin

·.- ss l, ; J- - : . « ZW »— . » .
" - . s ) y. (« . , ; .- ,) q
JULIUS, - . - 11 -’ s s-« M»-I-y-«»J»«»-.i- - , «- ¬

Dagar «««WW « Män. Ned f.m. VIIIer szfs - . - » » « « ·

1 O Aron lis- I.16 O ermaß

,2 T Mar. Besökbje · I 43 ulet- s
» , T ? Flnatolius , Er Lusö H Zä » - »
« »F nccx H - L- p O 951e.m. « - » -...». «.»...»...-...».»:.........«.«..
«« « « · « MS »Es-; ·.-- F«-,.-,,.’ . Mr »L- -t3- -M ¬
F .«7H- x « sz - Our grandet ach bjelken, Luc. 6 - · fz YZTHZ ÄYJLM HMUZ O- 7 gis-J 9 «
EJAY « « g Skzsxsagsnf å g 42 Käxsdagkk IT . »Es-m- «- YTJÆJIMMJJFØ spa, MYIKY TLM Hi
L· YHJ «- · 7 T Claes Los-. Io. 7 O Fjermast 25- JZ ANDijij .f«-. HJIJJXFZ HA« H-« THE-Z — ·
XII-z 8 O Kilian — « II 10.27 Klar-sc , 26 JAJN »O z» »z, Of X »Y»«-J.--7E-« ? »
F — " 9 T Cyrillus - g 1045 dagax ( 2?.;«;Efs« »i« ; X Z . - « »U- —
Ez. W« 10 F Canutus «9 11. 2 · .—- .28-sz-·;«»» Hi« J« «H-9-»J, »J-— Ugt Z-- Istij- » L«
Fr- XxLJtI 11L Eileonora « F 11.1«7 - --»- 29 « Jk ,»,»»-; Jf z,,p-M,;«szz« MW«J.PJJJJ VII-M
Æ«X« . « OM det siora sistafångeh Luc. ä. · . - -- « W· XI« Why-« HAVE "WW«« IFØL J« Oel .
AIJS 12 SKZ e. Tref «- Il. 32 Herrn-an, LET-: 30 « »N« M« IT XMJ »J. » LI« . W- IWM l
i KOCH-Z 13 M Joel · « s- 11.48 Okl 153fmJu11 1 ( »F- M jjf««««z,;pz«:-»»« 4» MO, MÄ »
X« » 14 T Phocas «- f..m . sz Mulet « 2 k- -Z-«« « Äh-« ZJJA f , l»
ils- WZ . Z O2.UApostå—Fde1n.«I-iq: o. gü ngt MM »Z«;;- J J E Jl« JTZJ J O Fig-«- XZJJ l-.
«« .««s«« . « - . .. Z « - » dd c .««»·.-7«·««,z ki- if-, » j- « · »
» «- TP;. Mk» »Es-. » Tr-« j Z J s- « JU- .

l- « » --.- . zw» HM XII
« « 24556 12"·4L« 9«12’« II II Z « BE ZHWZ - JIW -i-«7»- Ax; « z» E