OCR Output

« ---.« J- J

. » « - »z- »,;-H» -" »
· - JOSEPH- Eis-L¬
« X «:»

M,
L-- ,

Dass-w ««

17 SEW
»I8«M Mik¬
19 T
. 20 O»

22 F »
-23 L«

J , U SM

29F

: s fix S

BlomftiekksMänadj
Chring IRS-er lett bkdjayszsähx Mk « . E.
IRS-Sud «, i.

Wme , .
HEROLDfo » « « - »O « j «

§ II TKUAMHXUL -3g41 Confstän
- - · » gis-» Ned s kl.6.1f.m.
efide ·a«.s"s. « 9.4sz4

« « Om bnsswalarkäpkd qukdnifh Jst-»Hä, .
. « ts· Wäsc¬
« 257M21Yrbanus . .1.1.40 O
; . 26NTWMUIINA - » stn »»-«-Kl·ctr"t
NO Be«dq",.sz» . — "« - · "
.· W » T « Germanus

ennin «

· .0«. »
- « — Makkmimjø w 1-.13 Klari¬
30 L « Pius-Elias v »

ON deHszigsAxtdchFh- 714.-· - · «
.91 UPOT thdsss MADE Upp2 Midas-»

fkd

» «.. ,.. . .--:, —,.-- »so-« ¬
ZLAHML ·. »- »O H..-«.I:·-.is«·4.s --»i«m»k.ih«.s-»øs,st««s.k-J« Ew. v

.
s. · « « - sz »
- . »O —.—--..W--«MWM -- «

Mün. ;11pp« kurz Wäderlfken

. "-·J2Is.’-«29 Wege-M

351 , ST «

H 10—.48 » Rd I "akijys·"k

GOEOR K

T . f Mark

Petri-Mach F 19j

1

--,k-««
H

U s« T HJFPMMYHJE .

O