OCR Output

FEBRUABIUS,

ar « « Mütt. Nod-Mk Wssetlekeu···sz?s· st ·
gLM AleILIÄNAM 0 lsI O kl. ö. 4I e. M. 20

,- . DÆ

·« 1 Pl
· Om Sxmeons Lofsüngk Luc. Z. « ; s :
2 SM- Tritt-D w 132 FMuuMy ktugg T. «

. å T- eAIllcåsigåUs ä .··7 H —-l· - D sz ZZ · THI- MVJ· - Z- J :;- ;W:»», H - Is-, -::-,: Jl; Jst-ZE- II
.5 O. Ägatgha · «" 5."19 Klart « 24 T M y;· ;- »F « W ZU « H¬
» . - X· - zik
TÄLF 6 T Doroth hea 618 « 25 « Nis- ji«-« »J- W MLJX st

7 F Richaud - 7I 6 O Mit-must 26 » ,¬
8L Mut-schickt sF upp ougofm 27 E J«M47T THE-»P- .»«)»-z-i «¬
. JZÄLHLZ »- JAM JHZFJJMY

W

« Om arbetarena i wingärden, Math. 20. « VIII -,«-4 , z , Moz- XIV-jij
H
9 SFOe eptuu us ge 6 29 Apuaonia « HEF- .. »Hu-»ti- »O¬
I0 M EUGDNPA E 7 .58 » Klart II 2 Jf «

12 O Eu alia .- ,
13 T A abus Z- f.m. —¬

14F alltntin A0.4 «" « "s··-.--«··1·· 2 -Zfä w Jf z
· O· Upp Midd. Ned O Upp Misd. Ned J - X;

Dag. T..zm TM. »T.m. Dag." szyr TM Tau

28
sp 29 Ifspszszs » «
II T E hW syne Z- ··9.23 B —- 30 W- EØJW Etsc¬
Is- ’ « 31
II