OCR Output

- -·· «««-s-».- -a-.· « -. II M— Axgwwss WITH ...-.I s- -.. -— s-««... «- »s-« T¬
. . »

·- För· SkottsAret « — ,
Efter Frälfccrens Christi Fodelse
IT p« 1868 ’«

» Till sTOOKIIOLMs IIorlsont

; herageix wid 59 grad 202 mIIE PDIIPP

Efter

Haus Kongc Ma1.ts
« Nabigste stadgande,· I

I med uteslutande privileginm, I-;

Daß Wetenfkaps-Akademu «

mgifwen af J- V