OCR Output

f vwk — - -««
-.« - -«- --- Iz¬

äå Tranüs qwarn i Ulrika (kr. m.) . 20 Ahs by (kk Ms)s19 - i
JönköpmgsLän 18 quberg . . . 4Äsen (kr. m..) . 18
De ftörrc Planeternas gang och lhsande Fäkäg « . IZWittsjöss . . . 60rebro(kr. m.).25 ,.
Är 1866. « - . « « « UkkMAJ - s . :t
Vyteby (kr-. m.) d.31Jonkopmg (kr m) 31Näshult » . — »I¬
Büstad (kr. m).P-1Ladugårdsgärdet Onsjö . . ,. s 23

Urahns uppehäller sig hela äret i Twillingarnes stiernbild, , «««
Edsbergjs Sanna wid Stockholm Ramquilla. . . 29

samt är i söder middagen den 25 Juni oeh midnatten den 28

December (kr. m.). . . 2 (kr. m..) . .30 Skenninge« . «. 8
, Saturnus besinner sig under hela året bland Wägens stjer- « Ekesjö . 3 Linköping « « 3 Swarthöfdaryd ' 33 (k:
« nor, samt är i söder midnatten den 29 April och middagen den . Enebacken. 8Mohedu (kr m) 3Söderköng9 « «
E«- " 7 November Grenna« . . . 8Motala köpin l. .;l7 BETTLER Y« « zg J
; 44 anitexy sogtL wid« Lrets bxrjan»besinne«r«sig i Skyttens gkgksspåtlgkl ZMIZISYI Zkr ZU 8 y L¬
- « - - - Uti HUNL DR W 21 -, JE¬
« « - Al utsrum den 29 Hammar« . . . onne .
« F - « Ahkehulorna den 9Konglsiltan3i2116 Röinge « ·· 22 Aligngsaw ’ 14 Hwetlmkdask · - « 23 gkmdsjö (kr .m) Lil D
E « F o o· I . » " ’ . ara . « - z;
«: II . Borüs«. . . .27 Lohn-len« . .16 Skellefteå« . . 1 Vor holms Stad 26 Haggwt en .)13 Skuru .14" ;
· . Broy . . 7Jung . P . .
- L- , Burträsk«. . . 6Lidköping«. . .13 Skinnarby« . . 16 Calmarsk « » 6 Klintehakar m) szärstad i Stock;
, Degerfors« . .22 Ljungbh . . .15 SkogstorZs qwarn « Carlshamukk « » 15 Kongshw i Jön- holms Län« .26
P 4 « Christinehamw ’ 15 Lulea G stud« « 22 (k m Carlskrona . . 28 köpings Län .15 Slättäng«. »
? Es . Engelwle · 28 Land (kr m«) 14 Sköllersta Sörby Christianstad« . . 19 Kongslena(kr m.) 27 Stolpaftnga . . 25 z
Z; . " -Enköping««. . . 7 Lund (kr. m..) «.28 gkäfthfwaregård - Cimbrishamn . 15 Laholm« . . .21Trosa . . . . 12 ;
-«;I « Falköping. .« 8Lüngaryd (kr. m.) 27 (kr. m..) 15 ) Exfkarleby 26 Nunng » 29 Ulricehamnss . « ,19 F
— Gamleby i Cal- Löfünger K.stad«. 9Trelleborg(krs. m) 7 » Epgelholme « 12kLUndsk « . ,1Upsala . . . . S, ;
sp««; mar Län . 2Mahult (kr. m.). 7Ume s 20« Eriksmäla (kr. m.) 19 MariestaM . ·. 21Utwik«. . . 5 ¬
;s HIZ » Helsingborg . . 9Mo i Hammar- Wråå (kr. m.) « . 8 Eslöf kr«w») ZZMakkakyd , » 27 Weiter-ebner . 12
::: « Hjodko . . 20 dahrko . . . 6 Ystad (kr m«)3" « alken er . 7Medewi . . « 15 Werksqu . . d
Hudikswall·« 6 Nordmuling« — 27 stets Tom-eas- 22 - igchoth..14Mot-eda (kr. m.) 7Westerwik« - ;8
Högastensplatsen. 22 Nybynss . . s. 13 Ostersunde « 13 Memm . » « 26 Mög miss- . 21Wexiä«. . .
Jönk öping. . 2Piteå««. . . . 20 « « Gkgxsmpss , . 1 Mär hlänga . « I4 Woxtorps by (kr. J« (

Uti APEm -- « . Gottes-; (kr. set-IS sQeeeeshemn « « I- MsY s « s « H i

Algutstorp den 5 Haltet (kr. m..) ANöttjaAlgutsgärd sz « « «
Altngsås« . . 19 Hällagästgifware- (kr. m.). . . 17
Astersund«. . .17 gårdiOsterZöt- Reg na. .. . 27
BrostuganiSkede landsLän(krm) 6Ryd k(r. ni)

(kr. m..) . .1,2Jockmock««. Skene«. 21
Burferyd (kr. m.) 4Kisa. . .1 Skillmgaryd(krm)5 .
Carlskrona(kr..m) 4Komstadsmölla Sköfde . .10
Elsemåla Norreg. (kr. m..) . 4Slädened. .

(kr. m..) " .I Kongelf. . . 26 Slattatng . . J. 6
Emma (.kr m.). 20Kongsbacka« . .20 Swenljunga . 20

- Falken-berg« .- . 19 Kullhult (kr.- m.) II Swennewgd (kr.
Genewed . . 10 Lerbäck (kr. m..) m..) 4
Grubbahed(kr.m.)18LjunZaskog . .20T1msbacken (kr.¬
Gunnarp . . . 6Mar lunda . . 27n1..) 17
«Hglmstetd«· -. . W Mörlandaylat en Tomta (kr".m.).10
HeEestetsd .- . . 4 iElfsborgs äu 17 Tor-up (kr. m.). 20

Hofw wa« . . . 20Sanden (kr: m ).-12wra ur. m..) Jov
Hxidikstvall«. . 19 Sjönewad (kr-. m.) 13 Ähsby (kr m) 118 (
Hnltet (kr-.- m.). 21 Skellefteå (kr. m. )« 19 Äspn (kr m ) « « 14 ¬
« HäZgwiken . . 12 SkenninZe« - «. IF Ät kr m?
Hörjeby . . ..28Sk og a — .21Z OW( ·
Kiste. Skärstad i Stock- zOdeshög — 5
Kullhult (kr.-. m).) II holms Län« s-. 20 Oreka (kr-; m ) « g
Köinge (kr zei»)21Sköfde(rem1-nt- .»- Dmskoldzwslke »Es
Köping* . .. I2 marknnd). . 20 Z «

· · -k 4Ostersnnd - - . II
Lmenexskede. —. I4 Slito . . « . 25
Lellg Edet (kr ME) 27 Sollefteü« . . .. LFZQsthammee . «¬
Ltnkopmg . , . 27 Stolpaftugg - . 153

NO

Zec¬
OELW