OCR Output

IFtsäfinHFJ-F·spcjFFI««F,«’«’-x WITH HM F: s

«:,»«1«»«,, Wka- "":¬

H- EiJANTFJWHTH j¬

l !

·- -W9s— E-I-k-s.q«-c¬

tksi
H

H-? »Ch- wazz DIE-«¬

MJMW IW«xsz-ZFAJ« Exw ¬

MAX-»O

JLX XWW Ich-D
THE-L 257J Æ·W —¬
MXloa-JAJYJ EZYÆH

Js- JU- ijktzxzzz zxxzzzz

WWM T

«- IWHZHF7F-H»z,»ipwk .. «

« s JJJÆWÆÆ Äms-«¬

Skördes hMånad z
Dag ar Män. Ned « Wäderleken G ft.
17 gF Werner FTZ 9.44 (C Fjermast 5 se

. 18L Agapetus He 10.12 0k1»1028fm. 6

Om den döfwe och dumbe, Marc. 7.
Högma Math.12: 33——37 Aftons.: Rom. 6:1-—23.

19 SHHZ e. Tref THE 10. 45 Magnus 7
20 M Samuel THE 11. 27 Regn .8 « i
. 21 T JosEPHlNA ge- f..m. Klaxt 9 -- ;
22 O HENRIETTA 1 F 0.18 (Rötm , flut 10 U THE
23 T Zachæus C -.118 O i D- « 11 « «- · ;.:
·24 F Bartholomæusxgx 2.-27 « Kl·axt 12
-25 L LOVISA H 3.41 —- 13
Om den barmhertige samariten, Lue.10 . - Fig
Höng Math. 5: 43—·—6: 4. Aftons: Rom 7:1——6. — s
26 SKB e. Tref z Upp Okl.4.46f.m.14 L
; .·-27 M Rast » H . 7.29 Zephyrinus) 15 E «¬
28 T Augustiuus W 749 F, Kiart 16 L¬
s29 O Joh Döp. h.h. :- 8.11 Mulet Use Es
30 T Adauctus » 836 18 « :
31 F Arwid M 9. 5 C Närmast 19
0 s Upp Midd. Ned 0 - upp Midd " Ned » FFI
- Dag. T.m. THm Dag T.m. T.m, ,T.m
17 422s 12. 4 -744 25 4.41 ·12.-2 722 -¬
19 427 « 12. 3 7 39 27 4.45 « 12. 1 7.16 F ;¬
21 .4.31 12. F 7.33 29 4z.50 12. 1 « 710 :H
23 « 4.36 12. 2 7.27 31 4.54 12. 0 7 4 ?

-«« c o- XII ÆÄZÆJ JAHYFZMPIXM
·«-,·.«,-".-«4- »z; »Es-»M- ¬

y«" -«"9k-« »J-? ·-4-H«Tc-.-zz,,»-J«,—z- ,
Z »Ja-. »s- szs .- ,

HO¬
- :¬

M »w- Z

l

. II

—¬

--11

IV