OCR Output

J-« »M. « »Ur-F
T

XfoMWÆAD WMEJJHJW

»L- WJJW X IJMMZJ ¬
. «AUGUs-TUS,
Dagat « « . Mün. Upp Wäderleken Essig
» 1 O Petri Fäng Z 9.43 F, Klart - 20
. 2 T Catharina IV 10. s-— . s 21
3 F Stephanus IV 10. 30 Okl.--8.29-e.m. 22
4 L Aristarchus » 11.1

Christus gräter öfwer Jerusalem, Luc 19.
Högma Joh. 8: 21"—-—30 Afwns.:?)Eko111.:«3:1——511..jf
5 SWM e. Tref. » 11.40 Dominicus «24«

" 6 M Sixtus -..fm C Närmast 25.

« 7 T sDonatus M 033 « Regn - 26

sk-« «8 O Cyriacus »M» 1. 34 Klart 27
»z- 9 T Romanus MS 245 . 28
; . 10 F Laurentius isES Ned . kl. 3.49e.m. 29
« "11 L Susanna E 7.49. Klart 30»

mfariseen och publikanen, Luc.18.
" Hisng Mzths ·:21 28—-31.
-12 SA- 11 es Tref;

M 8.8» Clara 31

« 13 M Hippolitus Z- 826 8, ngn Aug.1

; ·" s« 14 T Eujebius Z- 844 — Klart « 2
«. 15 O HWarfrudag D- 9. 3 » — ·3

16 T Brynolf FSZ 9.22 « — « 4

U - Midd. Ned U « idd.· Ned
s spDoag TM « T.m. T;m. DRI. TI. Lärm T.m.
- · 345 12. 6 8.25 9· -4.4« -12.5 · 8. 5

Z» 350 " 12..6 8-.20 11 4. 8 12. 5 8-. 0

5 3.55 12. 6 8.15 IZ ,.4.13- »12. 5 7.55¬

7 3.59 127 5 8.10 15 « 4.17 " «12. 4-« 7.49

Klart -".23 -«-«

Akt-us« Rom. 5:« 12—-21. «

«-- HMII

NR W» MM m— WU MUTHFW - v-:
-.!-:-l. ALTE-»Ur- MMMWZUZ«» « .I««
Mw z-- «««9.- »s- GM EX- MJOMDI ?
O sey-Jä- Os-? skwkokizsz Mk
Dis-ANH- wøxzsyAM-« ««

OJUBDÆIMMCM -c r.v
oZJMZXMXJVZJJøOM --. TH- «- »-» fo ,¬

wa P««z:»-sp-0««47«s« « - Jä«
ATZLJE ØKEFZZZ VII-m- ZJHÆZT « WÄA

Musik-« (- MVchJV »Ach-JEA» «

JJLJXX

Q-«-Q-24
zxfäx JE- HO-« YJÆ
» z» «- ZZHJYAJ HXMWMUX